Կարինե Նիկոլայի Ասրյան
Կենսագրություն
Կրթություն և գիտական աստիճան
Կրթություն և գիտական աստիճան
2005 թ. հունիս - սեպտ., CERGE Univerzita Karlova, Պրագա
Տնտեսագիտության Դոկտորանտուրայի նախապատրաստական կուրս
2000 թ. նոյեմբեր, Տնտեսագիտության թեկնածու`
Տնտեսության և նրա ճյուղերի կառավարում և
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառության և վարկ մասնագիտություններով
1990 - 1995 թթ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ,
գերազանցության դիպլոմ

Մասնագիտական թրեյնինգներ
2003 թ.հուն. - փետր., Կալիֆորնիա, Պետական համալսարան, Ֆրեզնո, ԱՄՆ, ԱՊՀ համագործակցության ծրագիր Քոլեջ/Համալսարանների Ֆակուլտետների համար ( Մարքետինք, Մենեջմենթ)
2000 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս Integration/GTZ, ProSME, թրեյնինգներ` Կազմակերպության զարգացում ծրագրով , Փոփոխությունների և նորամուծությունների կառավարում, Կոնֆլիկտների կառավարում, Համակարգային մտածելակերպ և այլ թեմաներով, Երևան
2000 թ. հունվար, «FOBICSե ՍՊԸ, Թրեյներների թրեյնինգ (TOT), Երեւան
1998 թ. մայիս Ռոսիյսկի Կրեդիտ բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնում վերապատրաստում, Մոսկվա

Մասնագիտական փորձ
2006 թ-ից մինչ օրս ԼՈՏՈՒՍ յոգայի կենտրոնի հիմնադիր և գլխավոր խորհրդատու
2000 թ-ի սեպտեմբերից մինչ օրս
Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս
2005 - 2011թթ Բիզնեսի աջակցման կենտրոն (BSC), Մարքետնգի դասախոս
2000 - 2001թթ. «FOBICSե ՍՊԸ, փոքր և միջին ձեռնարկությունների մարքետինգի թրեյներ և խորհրդատու
1999 թ-ի փետրվարից հոկտեմբեր Մանես և Վալլեքս ՀՁ, Նախագահի օգնական
1998 թ-ի օոստոսից 1999 թ-ի հունվար Ռոսիյսկի Կրեդիտ-Արմենիա բանկ, սմարթ-քարտերի բաժնի ղեկավար
1997 թ-ի սեպտեմբերից 1998 թ-ի հունվար Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Խորհրդի նախագահի օգնական
1997 թ-ի հոկտեմբերից սեպտեմբեր Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի խորհրդական
1996 թ-ի մարտից դեկտեմբեր Արդշինբանկ ԲԲԸ, Վարչության նախագահի օգնական
1995 թ-ի նոյեմբերից դեկտեմբեր, Համաշխարհային բանկի ներկայացչությունը ՀՀ-ում, պատվիրակությունների կորդինատոր, տնտեսագետ-վերլուծաբան
1994 թ-ի նոյեմբերից 1995 թ-ի հունվար «TeleMedia Eastե ՍՊԸ, Ֆինլանդիա, Նախագահի օգնական ԱՊՀ երկրների գծով

Օտար լեզուների տիրապետում
Ռուսերեն, անգլերեն

Հանակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word, Excel, Internet

Հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքներին մասնակցություն
1995 թ. AIESEC Միջազգային երիտասարդական կազմակերպության լոկալ կոմիտեի հիմնադրման մասնակից

2001 թ. հունիս Թրեյներների պրոֆեսիոնալ ասոցիացիայի հիմնադի - անդամ
2002 թ.փետրվար ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Հետազոտությունների և գործարարության կենտրոն հիմնադրամ, գործադիր տնօրեն

Կարինե Նիկոլայի Ասրյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ասրյան

Մարքետինգի հիմունքներ | Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.

Կ. Ասրյան

Մարքետինգի հիմունքներ | ՈՒսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2003 թ.
 

Հոդված/Article

Կ.Ն. Ասրյան

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի վրա | 2010 թ.

Կ. Ասրյան, Կ. Բադալյան

Նորամուծության պետական խթանման խնդիրները փոքր և միջին ձեռնարկություններում | 2008 թ.

Կ. Ասրյան

Բյուզանդական արքունի կիսինդրոմը տպագիր | Արցախգիտական ժողովածու, 2006 թ.

K. Asryan

E-Government development tendencies and perspectives | Armenian Trends, Q1, Armenian European Policy and Legal Advice Centre, 2004

Կ. Ասրյան, Կ. Բադալյան

Փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի տնտեսության ներկա փուլում | ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսկան անձնակազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2003 թ.