Կարինե Կառլենի Քարամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982- 1985 Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան:
1975-1980 Երևանի պետական համալսարան Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող:
1965-1975 Թեթրիծղարոյի թիվ 2 ռւսական միջնակարգ դպրոց, Վրաստան

Աշխատանքային գործունեություն
2012-Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
2007-Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից “Մակրոմոլե-կուլների ֆիզիկա” գիտահետազոտական լաբորա-տորիա
1980-2012 Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, հատուկ կուրսի

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Միջավայրի ազդեցությունը միցելային համակարգերի մոլեկուլային բնութագրերի և ԴՆԹ-ի կառուց¬վածքի վրա:
Թաղանթների հատկութույններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002- 2006 - ISTC A-773
2002- 2007 - ISTC #A-301.2
2013-2015 - ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ #13-1F127

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարինե Կառլենի Քարամյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Հոդված/Article

Tikunov B. , Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S., Dalyan E.B, Karamyan K.K., , KarapetyanN.H

Stability of the DNA and grow parameters of wheat seeds of Armenian NPP location regions | Proceedings of the International Conference URM 2004, Yerevan, 2004, p.64-70
 

Թեզիս/Thesis

V. G. Barkhudaryan, Ye. B. Dalyan, K. K. Karamyan, G. V. Ananyan

Viscometric investigation of interaction of some porphyrins with DNA | International Symposium on HTMR-2005, Tsakhkadzor, Armenia, Mar. 1-5, 2005, p.59

N.H.Karapetyan, Y.B.Dalyan, K.K.Karamyan, P.O.Vardevanyan, E.Gevorgyan

Evaluation of the DNA stability and grow parameters of bean seeds of Armenian NPP location regions | International Conference dedicated to N.W.Timofeeff-Ressovsky ,,Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology and Evolution,, Yerevan, September 8-11, 2005, P.119

К.К. Карамян, Х.С.Киракосян

Релаксационные исследова¬ния полимерных материалов | Тез.доклад. «Науч. конф. молодых ученых», Ереван-1987