Կարինե Վլադիկի Քոչունց
Կենսագրություն
Կրթություն
1995-1999 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999-2001 - Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2001-2005 - Երևանի Պետական Համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
2007, մայիս - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, տրված Երևանի
Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ Բարձրագույն Որակավորման հանձնաժողովի հաստատումով:

Մասնագիտական փորձ
2007 - դասախոս ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական հետաքրքրություն
Անգլերենի տեսական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
AASE-ի անդամ

Կարինե Վլադիկի Քոչունց

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կարինե Քոչունց, Ելենա Մխիթարյան

Հոգեբանական արձակի կետադրությունը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2003, Էջ 238-245

Կարինե Քոչունց

Է. Սիգալի ստեղծագործությունների որոշ ոճակա առանձնահատկությունների շուրջ | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2001, Էջ 130-135