Կարինե Էդիկի Յարալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2012 թ. Թեկնածուական-«Ցանցային հասարակության ձևաբանությունը և սոցիալական նույնականության հիմնահարցը», Թ.00.04, ԵՊՀ Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2012- մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2008 –2012 ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս
2005-2007 Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս
1996-2008 – ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ցանցային հասարակության բարոյական հիմնախնդիրները
Ցանցային հասարակության ձևաբանությունը
Մշակութային մարդաբանություն
Մշակույթների տիպաբանություն
Սոցիալական դիցաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ինֆորմացիոն հասարակություն
Փիլիսոփայական մարդաբանություն
Մշակույթ և քաղաքակրթություն
Մարդու փիլիսոփայություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

karineyaralyan@ysu.am

Կարինե Էդիկի Յարալյան

Ասիստենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Карине Яралян

"Сетевая свобода" и ее парадоксы | «Անցումային հասարակություն.սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 8, Երևան, Լիմուշ, 2011, էջ 25-32 |

Карине Яралян

Трансформация идентификационных процессов в контексте современных сетевых отношений (Նույնականացման գործընթացների փոխակերպումը ժամանակակից ցանցային հարաբերությունների համատեքստում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 19-28 |

К.Э. Яралян

Сетевое общество как оптимальное условие формирования социального капитала (на основе анализа историко-философских фрагментов) | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 7, Երևան, «Լիմուշ», 2010, էջ 46-63

К.Э. Яралян

Специфика социокультурного пространства сетевого общества | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, «Լիմուշ», 2009, էջ 62-74

Яралян К.Э.

Сетевая организация общества как требование информационной эпохи | «Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, «Լիմուշ», 2009, էջ 89-98
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը