Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, ստացել է պատմաբանի, պատմության և հասարակագիտության դասատուի որակավորում
1995 - 2000 թթ. սովորել է ԵՊՀ ասպիրանտուրայում՝ ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ. «Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը հայ ազգային-ազատագրական պայքարի խորապատկերումե, 2009

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20 –րդ դարի սկիզբ)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարինե Ալբերտի Եղիազարյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կ. Ա. Եղիազարյան

Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 180 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Կ. Ա. Եղիազարյան

Խանի «Շանթ» մարտախմբի կռիվը Խաստուրում | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 196-206

Կ. Ա. Եղիազարյան

Կայծակ Վաղարշակի «Դժոխք» հեծելախմբի սահմանանցումը | Պատմության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Բ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 80-87

Կ. Ա. Եղիազարյան

Որսկան մարտախմբի կռիվը Զարդանիսի մոտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետի Տարեգիրք, Ե մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 302-310