Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ Տնտեսագիտական ֆակուլտետ
1977 - 1980 թթ. Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսագիտույան ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
ՀՊԱՀ գիտխորհրդի 16.11.2005 որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ոչ նյութական կուտակումը և դրա դերը աշխատուժի վերարտադրության գործում»
1990թ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոն, դոցենտ
2002 - 2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
2004 - 2005 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի «Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության կենտրոն»,հաշվապահ
1998 - 2003 թթ. Տնտեսագիտական և սոցիալական անկախ հետազոտությունների հիմնադրամ, գործադիր տնօրեն
1998 - 2016 թթ. Հաշվապահության ՈՒսուցման Միջազգային Կենտրոն կրթական հիմնադրամ, դասախոս
1980 - 1995 թթ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող
1995 - 2007 թթ. ավագ գիտաշխատող
1971 - 1978 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ լաբորանտ, հաշվապահ, ավագ հաշվապահ, ավագ տնտեսագետ

Վկայագրեր և հավաստագրեր
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր Երևան, Վկայական
2014 թ. Համաշխարհային բանկի կողմից Ֆինանսական հաշվետվողականության բարեփոխումների կենտրոնի Հաշվապահության և աուդիտի կրթության միջազգային գիտաժողովի մասնակցության վկայագիր
2009 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ 72 ժամ ծավալով, Երևան, Հավաստագիր
2002 թ. հունիս Հավաստագիր ACCA մասնագիտական քննությունների առաջին մասն ավարտելու կապակցությամբ Միացյալ Թագավորություն
2002 թ. (սեպտեմբեր–նոյեմբեր) TEMPUS-ի JEP21203 – 2000 ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում Վագենինգենի Համալսարանում, Հոլանդիա, Հավաստագիր
2000 թ. (օգոստոս-սեպտեմբեր) Աուդիտի գործնական կիրառման դասընթացն ավարտելու կապակցությամբ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների և Sibley International-ի կողմից Վկայական
1999 թ. (ապրիլ 1998 - հուլիս 1999) Հավաստագիր Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրսնի դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
1999 թ. (օգոստոս-դեկտեմբեր) Միջազգային Կրթության Ամերիկյան Խորհուրդ ACTR/ACCELS, Ռեգիոնալ Ուսումնական Փոխանակման Ծրագիր, Լևենթհալի Հաշվապահական Դպրոց, Հարավային Կալիֆորնիայի Համալսարան, Հավաստագիր
1999 թ. (հունիս-հուլիս) Tacis-ի աշխատանքին վերապատրաստման ծրագիր, KPMG Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն, Հավաստագիր
1999 թ. փետրվար դասախոսների վերապատրաստման կենտրոնի դասընթացներ՝ Գործարարական հաղորդակցություն և Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ, ՀՊՃՀ, Եվրասիա հիմնադրամ, Հավաստագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվապահական հաշվառում
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսագիտությունն ընդհանրապես և մասնավորապես, հաշվապահության բնագավառում ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման, աուդիտի հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տնտեսագետների միություն
Հայաստանի համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա

Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կարինե Զուրաբյան, Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ

Կ. Զուրաբյան, Ն.Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2011, 132էջ

Կ. Զուրաբյան, Հ. Մխիթարյան

Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2006, 92 էջ

Կարինե Զուրաբյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Ֆինանսական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2003, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Կարինե Զուրաբյան

Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում | ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան |

Կարինե Զուրաբյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ | Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2016, 25-37 էջ, Հայաստան |

Զուրաբյան Կ. Ա.

Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառման խնդիրները | Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2015թ․, 155-164 էջ |

Զուրաբյան Կ.

Եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն ըստ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 580-594 |

Կարինե Զուրաբյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

Հաշվապահական կրթության ժամանակակից խնդիրները Հայաստանում | Երևան, «Անանիա Շիրակացի» հրատ., 2012, 46-52 էջ |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը