Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ Տնտեսագիտական ֆակուլտետ
1977 - 1980 թթ. Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի Տնտեսագիտույան ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
ՀՊԱՀ գիտխորհրդի 16.11.2005 որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Ոչ նյութական կուտակումը և դրա դերը աշխատուժի վերարտադրության գործում»
1990թ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոն, դոցենտ
2002 - 2007 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
2004 - 2005 թթ. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի «Աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության կենտրոն»,հաշվապահ
1998 - 2003 թթ. Տնտեսագիտական և սոցիալական անկախ հետազոտությունների հիմնադրամ, գործադիր տնօրեն
1998 - 2016 թթ. Հաշվապահության ՈՒսուցման Միջազգային Կենտրոն կրթական հիմնադրամ, դասախոս
1980 - 1995 թթ. Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող
1995 - 2007 թթ. ավագ գիտաշխատող
1971 - 1978 թթ. Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ լաբորանտ, հաշվապահ, ավագ հաշվապահ, ավագ տնտեսագետ

Վկայագրեր և հավաստագրեր
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր Երևան, Վկայական
2014 թ. Համաշխարհային բանկի կողմից Ֆինանսական հաշվետվողականության բարեփոխումների կենտրոնի Հաշվապահության և աուդիտի կրթության միջազգային գիտաժողովի մասնակցության վկայագիր
2009 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ 72 ժամ ծավալով, Երևան, Հավաստագիր
2002 թ. հունիս Հավաստագիր ACCA մասնագիտական քննությունների առաջին մասն ավարտելու կապակցությամբ Միացյալ Թագավորություն
2002 թ. (սեպտեմբեր–նոյեմբեր) TEMPUS-ի JEP21203 – 2000 ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում Վագենինգենի Համալսարանում, Հոլանդիա, Հավաստագիր
2000 թ. (օգոստոս-սեպտեմբեր) Աուդիտի գործնական կիրառման դասընթացն ավարտելու կապակցությամբ Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների և Sibley International-ի կողմից Վկայական
1999 թ. (ապրիլ 1998 - հուլիս 1999) Հավաստագիր Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրսնի դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
1999 թ. (օգոստոս-դեկտեմբեր) Միջազգային Կրթության Ամերիկյան Խորհուրդ ACTR/ACCELS, Ռեգիոնալ Ուսումնական Փոխանակման Ծրագիր, Լևենթհալի Հաշվապահական Դպրոց, Հարավային Կալիֆորնիայի Համալսարան, Հավաստագիր
1999 թ. (հունիս-հուլիս) Tacis-ի աշխատանքին վերապատրաստման ծրագիր, KPMG Լոնդոն, Միացյալ Թագավորություն, Հավաստագիր
1999 թ. փետրվար դասախոսների վերապատրաստման կենտրոնի դասընթացներ՝ Գործարարական հաղորդակցություն և Էկոնոմետրիկական խնդիրներ համակարգչային մշակմամբ, ՀՊՃՀ, Եվրասիա հիմնադրամ, Հավաստագիր

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվապահական հաշվառում
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսագիտությունն ընդհանրապես և մասնավորապես, հաշվապահության բնագավառում ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման, աուդիտի հիմնախնդիրները:

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տնտեսագետների միություն
Հայաստանի համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա

Կարինե Անուշավանի Զուրաբյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Ֆինանսահաշվային ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կարինե Զուրաբյան, Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ

Կ. Զուրաբյան, Ն.Գասպարյան

Հաշվապահական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2011, 132էջ

Կ. Զուրաբյան, Հ. Մխիթարյան

Հաշվապահական հաշվառման պատմության համառոտ ակնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2006, 92 էջ

Կարինե Զուրաբյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան

Ֆինանսական հաշվառում | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2003, 120 էջ
 

Հոդված/Article

К.А.Зурабян, А.Т.Егикян

Особенности учета грантов | Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию основания Государственного аграрного университета Армении, ГАУА Ереван, стр. 113-118.

К.А.Зурабян

Принципы бухгалтерского учета | Известия Армянской сельскохозяйственной академии. 4 (08) 2004 (Международный научный журнал). Международная научная конференция: “Актуальные проблемы качества и безопасности сельскохозяйственных продуктов и тенденции развития аграрной научно-образовательной системы”. 2004, стр. 119-123.

Карине Зурабян

Свобода выбора как главный демократический принцип | Քաղաքակրթությունների երկխոսություն. Ժողովրդավարություն և խաղաղություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր : ՀՀ Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա, «Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002թ., էջ 254-259

К.А. Зурабян , А.Т. Егикян

О реформировании системы бухгалтерского учета и отчетности в Республике Армения | Сборник научных трудов Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева и Армянской сельскохозяйственной академии, Ереван-Москва, 2002, стр.212-215.

Karine Zurabyan

Armenian Accountants Confront Challenges of a Changing Economy | LeventhalSchool News. A newsletter of the Elaine and KennethLeventhalSchoolof AccountingUSC, LA, USA, spring 2000, volume 6, number 1, page 10
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը