Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2011 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքակնության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով)
2011 թ-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Երիտասարդ տնտեսագետ» թերթի խմբագրական խորհրդի անդամ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2007 - 2011 թթ.ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2009 թ-ից - Հանրային խորհրդի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից - Երիտասարդական խորհրդարանի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

Պարգևներ
2005 թ-ին ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)
2007թ-ին ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)

Սեմինարներ, ուսուցողական ծրագրեր, գիտաժողովներ
«Առաջնորդություն և ուսանողական աշխատանքների կազմակերպման հիմունքները» ուսուցողական դասընթաց, 9-11 մարտ 2007թ., ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
«Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ներքո» դասախոսությունների շարք, Բրիտանական Խորհուրդ, 19 հոկտեմբեր-17 դեկտեմբեր 2007 թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների և երիտասարդ •իտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2008», 12-15 ապրիլ 2008թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
12-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 2-7 հուլիս 2008թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
Կրթություն և Զարգացում. Գլոբալ Նորարարական Ֆորում, 21-24 հոկտեմբեր 2008թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՆԱՏՕ-60. Նոր Սկիզբ. Հարավկովկասյան Երիտասարդական Ֆորում, 12-14 մարտ 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի մեկամսյա դասընթաց, հուլիս 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
Համահայկական երիտասարդական 7-րդ համաժողով, 10-15 օգոստոս 2009թ,, ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
13-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 4-9 սեպտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
«Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալիզացիոն գործընթացների համատեքստում» ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ կոնֆերանս, 23-24 հոկտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Խմելնիցկի
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2010», 12-15 ապրիլ 2010թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
«Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն», միջազային գիտաժողով, 21-22 հոկտեմբեր 2010թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների 9-րդ միջազգային գիտաժողով «Շևչենկոյան գարուն. Տնտեսագիտություն», 21-25 մարտ 2011թ., Ուկրաինա, ք. Կիև

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

karlen.khachatryan@ysu.am

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կառլեն Խաչատրյան

Պետության կայացածության և պետական կառավարման որակի փոխկապվածության խնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 21-34 |

Կ․ Գ․ Խաչատրյան, Գ․ Ա․ Գասպարյան, Ա․ Ա․ Ավետիսյան

Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ |

Կառլեն Խաչատրյան

Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28 |

Хачатрян К. Г., Акулич И. Л., Сверлов А. С.

Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС | “Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9

Хачатрян К. Г., Акулич И. Л., Сверлов А. С.

Внутренный рынок Респиблики Беларусь и Респиблики Армения: оценка конъюнктуры и выбор предприятиями маркетинговых стратегии | Экономика и управление. 2016, No3 (47), стр. 8-15 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը