Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի tնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2011 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Ձեռնարկատիրության և հարկային քաղաքակնության փոխգործակցության հիմնահարցերը ՀՀ տնտեսությունում»

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ըներության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով)
2011 թ-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական աշխատանքի փորձ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի անդամ
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Երիտասարդ տնտեսագետ» թերթի խմբագրական խորհրդի անդամ
2005 թ-ից «Համահայկական Երիտասարդական Շարժում» ՀԿ-ի հիմնադիր և ղեկավար
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահության անդամ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախագահ
2007 - 2011 թթ.ԵՊՀ Խորհրդի անդամ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական Գիտական Ընկերության նախագահ
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Գիտական Խորհրդի անդամ
2009 թ-ից - Հանրային խորհրդի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից - Երիտասարդական խորհրդարանի Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

Պարգևներ
2005 թ-ին ԵՊՀ Լավագույն ուսանող (ԵՊՀ արծաթե մեդալ)
2007թ-ին ՀՀ Տարվա լավագույն ուսանող (ոսկե մեդալ)

Սեմինարներ, ուսուցողական ծրագրեր, գիտաժողովներ
«Առաջնորդություն և ուսանողական աշխատանքների կազմակերպման հիմունքները» ուսուցողական դասընթաց, 9-11 մարտ 2007թ., ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
«Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ներքո» դասախոսությունների շարք, Բրիտանական Խորհուրդ, 19 հոկտեմբեր-17 դեկտեմբեր 2007 թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների և երիտասարդ •իտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2008», 12-15 ապրիլ 2008թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
12-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 2-7 հուլիս 2008թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
Կրթություն և Զարգացում. Գլոբալ Նորարարական Ֆորում, 21-24 հոկտեմբեր 2008թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՆԱՏՕ-60. Նոր Սկիզբ. Հարավկովկասյան Երիտասարդական Ֆորում, 12-14 մարտ 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի մեկամսյա դասընթաց, հուլիս 2009թ., ՀՀ, ք. Երևան
Համահայկական երիտասարդական 7-րդ համաժողով, 10-15 օգոստոս 2009թ,, ՀՀ, ք. Ծաղկաձոր
13-րդ Միջազգային Տնտեսագիտական Ամառային Դպրոց, 4-9 սեպտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Դոնեցկ և ք. Սվյատոգորսկ
«Սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալիզացիոն գործընթացների համատեքստում» ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ կոնֆերանս, 23-24 հոկտեմբեր 2009թ., Ուկրաինա, ք. Խմելնիցկի
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով «Լոմոնոսով 2010», 12-15 ապրիլ 2010թ., ՌԴ, ք. Մոսկվա
«Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն», միջազային գիտաժողով, 21-22 հոկտեմբեր 2010թ., ՀՀ, ք. Երևան
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների 9-րդ միջազգային գիտաժողով «Շևչենկոյան գարուն. Տնտեսագիտություն», 21-25 մարտ 2011թ., Ուկրաինա, ք. Կիև

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
պետական տնտեսական քաղաքականություն, հարկային համակարգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

karlen.khachatryan@ysu.am

Կառլեն Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

К. Г. Хачатрян, К. Б. Мурадян

Конкурентоспособность стран: проблема теоретического и практического определения | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2016թ․, 3-4, 106-112 էջ, Հայաստան |

Սարգսյան Հ., Անտոնյան Ք., Խաչատրյան Կ.

ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91 |

Хачатрян К.Г.

Совершенствование налоговой политики как стимул развития предпринимательства | Шевченківська весна: Економіка, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених/За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., 2011. Том 2, стр. 545-547

Խաչատրյան Կ.Գ.

Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | ՀՀ ԳԱԱ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների 1-2 /630/, 2011, էջ 134-145

Կ. Գ. Խաչատրյան

Problems of improving tax administration in the RA. | In “Bulletin of Yerevan University (sociology, economics)”, #133.5, 2011, pp. 67-76
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը