Խաչիկ Սուրիկի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակուլտետ
Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն (ՕԴՔԳՏԿ) - ասպիրանտ
Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ - Ճառագայթային ախտորոշում-բժիշկ օրդինատոր

Գիտական ստիճան, կոչում
քիմ. գիտ. թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
5-մեթիլ-5-էթիլբենզո[h]խինազոլինների սինթեզն ու հակաուռուցքային և հակամոնոամինօքսիդազային հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սպիրոհետերոցիկլիկ և ոչ սպիրոհետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզի եղանակների մշակում
Քիմիական կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև օրինաչափությունների որոնում
Նոր դեղամիջոցների փնտրում, մշակում և հետազոտություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կիրառական դեղաբանություն
Ֆարմակոկինետիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004-2011թթ. Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն-գիտաշխատող
2004-2006թթ. «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ- անալիտիկ
2007-2008թթ. «Տոնուս Լես» ՍՊԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-20014թթ. «Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ – բժշկական ներկայացուցիչ
2008-2013թթ. «Մեդիտրինա» ՍՊԸ – տնօրեն
2014 - մինչ օրս «Արփիմեդ» ՍՊԸ – մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու

Անդամակցություն խմբագրակազմերին, մասնագիտական խորհուրդներին, հասարակական ասոցացիաներին կամ այլ կառույցներին
Երիտասարդ բժիշկների ասոցացիա
Հայկական դեղագործական ասոցացիա

Դրամաշնորհներ
ISTC A-649
«Բենզո[h]խինազոլիններ, քիմիական և ֆերմենտատիվ սինթեզը»

Որակավորման դասընթացներ
A Course of “Effective Communication During the Exhibition” 2011.
“Pharmacovigilance & Drug Safety” 2014.
“Pharmacovigilance’s Global Regulatory Requirements” 2014.
Курс “Торакоабдоминальная компьютерная томография” 2016.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Խաչիկ Սուրիկի Հակոբյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Kh. Hakobyan

Synthesis, some conversions and biological properties of 1-amino-3-methyl-3-ethyl-2-ethoxycarbonyl-3,4-dihydronaphthalene | Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2004, v. 2, pp. 6-9
 

Հոդված/Article

Маркосян А. И., Акопян Х. С., Арсенян Ф. Г., Сукасян Р.С., Гарибджанян Б. Т.

Синтез и биологические свойства производных 5-метил-5-этил-4-оксобензо[h]хиназолинов | Химико-Фармацевтический журнал, Москва 2006, v. 40, № 9, p. 18-22

Kh. Hakobyan

Derivatives of 3-ethyl- and 3-allylbenzo[h]quinazolines | Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2005,v.4, pp. 5-8

Kh. Hakobyan

Synthesis and studying the biological activity of 3-benzyl-5-methyl-5-ethyl-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydrobenzo[h]quinazoline derivatives | Electronic Journal of Natural sciences NAS of RA, Yerevan, 2005, v.1., Issue 1, p.9, 5p.

Х. С. Акопян, Б. Т. Гарибджанян

Противоопухолевые и антидепрессивные свойства производных 3-бензил-5-метил-5-этилбензо[h]хиназолина | В книге «Взаимосвязь химичеслая структура - биологическая активность химических соединений» сборник трудов, посвященной 100-летию А.Л.Мнджояна. Ереван 2004, с. 173-178
 

Թեզիս/Thesis

Х. С. Акопян

Синтез и свойства 3-метил-3-этил-1-амино-2-этоксикарбонил-3,4-дигидронафталина | «Актуальные Вопросы Органической Химии», Ереван 2002, с.16