Լաուրա Տիգրանի Պետրոսյանց
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 թ. առ այսօր Երևանի պետկան համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ընդերքօգտագործման իրավական կարգավորումը և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող
2015 - 2017 թթ. «Էկոլոգիականտեղեկատվությանիրավականասպեկտները. օրենսդրականկարգավորմանհիմնախնդիրներըևհեռանկարներըՀՀ-ում» ծրագրի փորձագետ
2014 - 2016 թթ. «Հզորությունների ստեղծում ՀԿ-ների համար` շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացին արդյունավետ մասնակցության համար` համապատասխան գործիքների մշակման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով» (ԵՄ ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիր) ծրագրի փորձագետ
2012 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2012 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-37 (ներքին 12-37)

Լաուրա Տիգրանի Պետրոսյանց

Կրտսեր գիտաշխատող | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
 
 

Գիրք/Book

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Օլիմպիա Գեղամյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց | Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Գոռ Մովսիսյան, Լաուրա Պետրոսյանց

Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence | IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
 

Հոդված/Article

Heghine Hakhverdyan, Aida Iskoyan, Laura Petrossiantz

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia | IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145

Աիդա Իսկոյան, Հեղինե Հախվերդյան, Լաուրա Պետրոսյանց

New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions? | Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115

Լաուրա Պետրոսյանց

Ընդերքօգտագործման ոլորտի թույլտվության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. Նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ.. 2015, էջեր. 387-392

Լաուրա Պետրոսյանց

Կտակի տեսակները և գաղտնիությունը | Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, էջեր 111-118

Լաուրա Պետրոսյանց

Հետկանչելի և անհետկանչելի օֆերտա | Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային նվիրված գիտաժողովի նյութերի հավաքածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 35-47