Լաուրա Մաթևոսի Սարդարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Որակավորում
Տնտեսագիտության դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից այժմ Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության Ֆակուլտետի, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի դասախոս
1978 - 1984 թթ. Երևանի Պետական Ժողովրդական Տնտեսության համալսարանի դասախոս
1970 - 1975 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական մաթեմատիկայի մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ

Այլ գործունեություն
Արմավենի ընկերությունում պայմանագրային պարտավորվածությամբ աշխատող, պետական գույքի գրանցման խորհրդատու
Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ, գիտական հետազոտող

Մասնագիտական դասընթաց
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, դասախոսների վերապատրաստման վկայական
Հայկական Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, համակարգչային դասընթացի վկայական

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համկարգչային իմացություն
MS word, MS Excel, SPSS

Լաուրա Մաթևոսի Սարդարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Առաքելյան, Տ. Ստեփանյան, Ա. Խառատյան, Լ. Սարդարյան, Ա. Սարգսյան

Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն | Երևան, 2007թ. 318 էջ

Սարդարյան Լ. Մ.

ՀՀ համայնքների զարգացման եռամսյա ծրագրերի կազմման մեթոդական ցուցումներ | Գիտա-հետազոտական աշխատանքներ, Երևան,«Դար», 2002թ., 274 էջ
 

Հոդված/Article

Սարդարյան Լ.Մ. , Տերտերյան Վ.Բ., Դարբինյան Ա.Վ.

Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների ամփոփ գնահատման մեթոդաբանության շուրջ | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու),գիրք 4 Օր-Դար հրատ., Երևան, 2012, էջ, էջ 4-17

Սարդարյան Լ.Մ. , Դարբինյան Ա.Վ.

ՀՀ տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհավասարաչափությունների մեղմացման հայեցակարգային մոտեցումներ | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3., Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 4-13

Լ.Մ.Սարդարյան, Հայրիյան Մ., Օրդյան Հ.Է.

Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դինամիկան ՀՀ մարզերում | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3. Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-51

Սարդարյան Լ., Հայրիյան Մ.

Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դրսևորումները ՀՀ մարզերում | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 2 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., էջ 68-83

Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.

Համայնքների համագործակցության միջազգային փորձը | Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները, (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)Գիրք 1 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 57-67
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Սարդարյան Լ. Մ.

ՀՀ համայնքների տիպաբանությունը որպես տարածքային քաղաքականության հիմք | «ՀՊՃՀ 70-ամյակին նվիրված գիտաժողով» նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՃՀ,2003թ., էջ 176-179