ԼԵՎՈՆ ՊԱՐԳԵՎԻ ՕՀԱՆՅԱՆ
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1970 թթ. ասպիրանտուրա Օդեսայի Մեչնիկովի անվան պետական համալսարան
1954 - 1959 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ.

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայերեն լեզվով կատարված ձեռագրերի կրիմինալիստիկական փորձաքննության հիմնական դրույթները»,ի.գ.թ. 1970թ., Օդեսայի Մեչնիկովի անվան պետական համալսարան

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
«Կրիմինալիստիկական տեխնիկա»

Կարդացվող դասընթացներ
«Կրիմինալիստիկա, «Փաստաթղթերի տեխնիկա-կրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրներ»

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1982 - 2003 թթ. ԵՊՀ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2003 թ-ից առայսօր նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 թ-ի փետրվարի 13-ից ՌԴ Հումանիտար ակադեմիայի թղթակից անդամ:
1965 - 2000 թթ. ավագ գիտաշխատող, ավագ փորձագետ,
1959 - 1965 թթ. ԵՊՀ ԴՓԳՀԼ հիմնադիր-փորձագետ, կրտսեր գիտաշխատող,

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միության վարչության անդամ,
Պետություն և իրավունք գիտամեթոդական ամսագրի գլխավոր խմբագիր,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների միության վարչության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան
2012 թ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձի կապակցությամբ` ՀՀ Նախագահի սեպտեմբերի 18-ի հրամանագրով` Լ. Օհանյանը պարգևատրել է Մխիթար Գոշի մեդալով

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն

ԼԵՎՈՆ ՊԱՐԳԵՎԻ ՕՀԱՆՅԱՆ

 
 

Գիրք/Book

Բոյկով Ալեկսանդր, Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն, Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկան Հայաստանի Հանրապետությունում | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ. 2007, 408 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական վարժությունների և խնդիրների ժողովածու | ՈԻսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2007

Դիլբանդյան Սամվել, Հարությունյան Արմեն , Ղազինյան Գագիկ, Ղուկասյան Հրայր, Շահինյան Վահրամ, Օհանյան Լևոն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս | Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ

Լ. Պ. Օհանյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան

Կրիմինալիստիկայի խնդիրների ժողովածու | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 120 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկակա | Երևան 2004

Լևոն Օհանյան

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն | 2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 2000, համահեղինակությամբ:

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա, Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

Ղազինյան Գագիկ, Պետրոսյան Ռաֆիկ, Օհանյան Լևոն, Դիլբանդյան Սամվել

Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում | «Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիա | Երևան, 2000թ.

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ

Լևոն Օհանյան

Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/ | Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:

Օհանյան Լ. Պ.

Հայոց լեզվով կատարված ձեռագրերի նույնացման հատկանիշների դասակարգումը և նկարագրումը | Երևան 1981, 128 էջ:
 

Հոդված/Article

Լևոն Օհանյան

Քննչական տակտիկա (ընդհանուր դրույթներ) | Պետություն և իրավունք, թիվ 3(57), Երևան 2012, էջ 5-13 |

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկա | 2-րդ հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 512 էջ

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական էյդոլոգիա | Պետություն և իրավունք, թիվ 4(38), Երևան 2007, էջ 65-71

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական հաբիտոսկոպիա | Գիտելիք թիվ 4, Երևան 2006, էջ 13-17

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական մոդելավորում | Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Երևան 2003, էջ 51-56

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիա | Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 2002, էջ 65-71

Լևոն Օհանյան

Պոլիգրաֆի կիրառումը քրեական դատավարությունում | Պետություն և իրավունք թիվ 4(18), Երևան 2002, էջ 5-10

Լևոն Օհանյան

Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացում | Պետություն և իրավունք թիվ 3 (13), Երևան 2001, էջ 5-22

Լևոն Օհանյան

Տեխնիկական և այլ նյութերի օգտագործումը դասավանդման պրոցեսում | Իրավագիտության հարցեր թիվ 3, Երևան 1997թ. էջ 28-32

Լ. Պ. Օհանյան

Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/ | Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ

Լ. Պ. Օհանյան

Նախնական քննության ընթացքում կազմվող դատավարական փաստաթղթեր | Երևան 1984, Երևանի համալս. հրատ., 208 էջ: