Հասմիկ Հայկի Բիանջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2011 - 2016թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման հնգամյա ծրագիր
03.2007 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
08.2001 - 09.2001 թթ. Հայաստանում ԻԻՀ մշակույթի կենտրոնի կազմակերպած պարսից լեզվի որակավորման բարձրացման դասընթաց
1997 թ-ին Պարսից լեզվի և գրականության որակավորման բարձրացման մեկամսյա դասընթաց (Թեհրան)
1971 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Իրանագիտության ամբիոն, պարսկերեն լեզու և գրականություն

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոն, պարսից լեզվի դասախոս, ասիստենտ
2009 - 2010 թթ. Ամառային դասընթաց՝ հայոց լեզվի մասնագետ
1996 - 1999 թթ. ԻԻՀ դեսպանատանը կից պարսից լեզվի ազատ դասընթաց՝ պարսկերենի մասնագետ
1982 - 2002 թթ. Հ. Պարոնյանի անվան թիվ 59 դպրոց, պարսից լեզվի ուսուցիչ
1977 - 1982 թթ. ԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան, մատենագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն (բակ.- 1-4 կուրս, մագիստրատուրա՝ ոչ մասնագիտական բաժիններ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պարսից լեզվի և ոճաբանության հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Armenian Association for Academic Partnership and Support

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
09.11.-10.11.2018թ. Հայկական արևելագիտական առաջին միջազգային կոնգրես. «Սեյյեդ Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի դերը 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի պարսից գրական լեզվի նորացման գործընթացում»

Հասմիկ Հայկի Բիանջյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Իրանագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Ղազարյան, Ք. Բախշինյան, Գ. Մելիքյան, Հ. Բիանջյան

Պարսից լեզվի դասագիրք (բուհական) | Երևան, 2011, 305 էջ

Հ. Բիանջյան, Ն. Առաքելյան, Ժ. Ասատրյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մուրադյան

Պարսից լեզվի այբբենարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար, Երևան, 1999, 96 էջ
 

Հոդված/Article

Հասմիկ Բիանջյան

Դարձվածքները և դրանց ոճական արժեքը Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի պատմվածքներում | Իրան Նամէ, հատոր 44-45, Եր., 2013-2014, էջ154-157 |

Հասմիկ Բիանջյան

М. Джамаль-Заде о значении перевода в становлении персидеской прозы нового типа | Orientalia 15, Եր., 2013, стp. 30 – 35 |

Հասմիկ Բիանջյան

Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեի ծրագրային «ֆարսի շեքար ասթ» պատմվածքը | Իրան Նամէ հատոր 42, Երևան, 2011

Հասմիկ Բիանջյան

Մոհամմադ Ալի Ջամալզադեն Իրանում թարգմանական գործի խնդիրների մասին | Իրան Նամէ, հատոր 41, Երևան, էջ 37-40

Հասմիկ Բիանջյան

Պարսկերենը` որպես երկրորդ արևելյան լեզու | Մեթոդաբանական ծրագրեր և ակնարկներ, Երևան, էջ 45-51
 

Թեզիս/Thesis

Հասմիկ Բիանջյան

Խաղանիի պոետիկան | Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 56 |