Լիանա Վահրամի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուներ և bրականություն /անգլերեն/

Գիտական աստիճան
2003 թ-ին «Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ)» բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով, ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ ԲՈՀ-ի դիպլոմ
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2000 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ. Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործարարական անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 թ. Գովազդների Լեզվի Մի Քանի Հարցի Շուրջ Կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 80 ամյակին
2000 թ. Реклама как культура и культурно-ценностный фактор в рекламе, Международная научная конференция ‘Русский язык и культура’, Москва, РУДН

Որակավորման բարձրացման դասընթացների և սեմինարների մասնակցություն
2016 թ. Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպած Սքոթ Թորնբրիի Մասնագիտական զարգացման սեմինարի վկայական
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական
2015 թ. AELTA 20ամյակին նվիրված կոնֆերանսի մասնակցության վկայական, Ծաղկաձոր
2013 թ. Անգլերենի փորձառության միջազգային iTEP թեստ. Փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ. Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), երկրորդ օտար` ֆրանսերեն (միջին)

barseghyanliana@ysu.am

Լիանա Վահրամի Բարսեղյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Y. Yerznkyan , M. Voskanyan , L. Barseghyan

The Basics of Business English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012
 

Հոդված/Article

Liana Barseghyan

Promoting Student Learning Through “Time For Tea” Project | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 115-122 էջ

Liana Barseghyan

On Some Characteristic Features of Video Game Discourse | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22/, 11-18 էջ, Հայաստան

Լիանա Բարսեղյան

Օտար լեզվի դասավանդման մեջ երաժշտությունն ինտեգրելու առավելությունների մասին | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2/19, 144-150 էջ |

Liana Barseghyan

On some aspects of internet slang | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 19 - 31 |

Լիանա Բարսեղյան

Հեռուստատեսային գովազդը հոգելեզվաբանության լույսի ներքո | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (44), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 100 - 107 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը