Լիանա Վահրամի Բարսեղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուներ և bրականություն /անգլերեն/

Գիտական աստիճան
2003 թ-ին «Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ)» բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով, ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2020թ.-ից ԵՊՀ ասպիրանտական մինիմումների անգլերեն լեզվի հանձնաժողովի անդամ
2015թ.-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ
2011-2014թթ.Գլաձոր համալսարանի անգլերեն լեզվի ասպիրանտուրայի մինիմումների հանձնաժողովի անդամ
2012-2016թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարանի բակալավրիատի ծրագրի ավարտական քննության հանձնաժողովի անդամ
2005-2011թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ|Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2000-2005թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ|Անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործարար անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 թ. Գովազդների Լեզվի Մի Քանի Հարցի Շուրջ Կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 80 ամյակին
2000 թ. Реклама как культура и культурно-ценностный фактор в рекламе, Международная научная конференция ‘Русский язык и культура’, Москва, РУДН
2016թ. AELTA-ի 20-ամյակին նվիրված համաժողով, նոյեմբեր 14-15, Ծաղկաձոր,(մասնակցության վկայական)

Որակավորման բարձրացման դասընթացների և սեմինարների մասնակցություն
2016-2021 թթ. ԵՊՀ որակավորման բարձրացման ծրագրի վկայագիր, 51 կրեդիտ
2018 թթ. Youthpass Mobility of Youth Workers վկայագիր, Ատելության խոսքին նվիրված սեմինար, Լոնդոն,Մեծ Բրիտանիա
2017-2018 թթ. Youthpass Mobility of Youth Workers վկայագիր, “Time for Tea” նախագիծ, օգոստոսի 19-25, ապրիլ 7-14, Լոնդոնի Բրունելի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
2016 թ. Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպած Սքոթ Թորնբրիի Մասնագիտական զարգացման սեմինարի վկայական
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական
2013 թ. Անգլերենի փորձառության միջազգային iTEP թեստ. Փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ. Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ

Կամավորական աշխատանք
2016թ.-ից ABCD ինովացիոն կենտրոն: Երիտասարդների շարժունակության ծրագրերի, ակտիվ քաղաքացիության, միջմշակութային երկխոսության, կամավորությանը նպաստող նախագծերի, սեմինարների կազմակերպում, զարգացում, իրականացում

Լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, (գերազանց), երկրորդ օտար լեզու ֆրանսերեն (լավ)

Էլ. փոստ
barseghyanliana@ysu.am

Լիանա Վահրամի Բարսեղյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Y. Yerznkyan , M. Voskanyan , L. Barseghyan

The Basics of Business English | Yerevan, Yerevan State University Press, 2012, 154 p.
 

Հոդված/Article

Liana Barseghyan

On some aspects of internet slang | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 19 - 31 |

Լիանա Բարսեղյան

Հեռուստատեսային գովազդը հոգելեզվաբանության լույսի ներքո | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (44), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 100 - 107 |

Լիանա Բարսեղյան

Հայկական հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունների մասին | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (27), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006, էջ 79 - 85 |

Լիանա Բարսեղյան

Գովազդը հասարակության կյանքում: Ազգային - արժեքային գործոնի ներկայությունը հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն հեռուստատեսային գովազդներում | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 125 - 135 |

Լիանա Բարսեղյան

Գովազդը որպես մշակույթ: Ազգային - արժեքային գործոնը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն հեռուստատեսային գովազդների տեքստերում | Ռոմանագերմանական բանասիրութուն և օտար լեզուների դասավանդում, (թեզիսներ), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2001, էջ 36-38
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը