Լիանա Լևոնի Խալաթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1992 թ-ից առ այսօր Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
VII-th International School-Seminar «Multivariate Statistical Analysis and Economics».
The use of wave dinamics methods for processing experimental statistical curves in the problems of law, sociology and linguistics, 21-23 սեպտեմբեր, Ծաղկաձոր, 2008 թ.

Հասարակական գործունեություն
2001 թ. Հայաստանի Բայրոնյան Ընկերություն, անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Լիանա Լևոնի Խալաթյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Միրիմանյան, Լ. Խալաթյան, Ն. Հայրապետյան, Հ. Գրիգորյան

Step up to social work | Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ
 

Հոդված/Article

Խալաթյան Լ., Միրիմանյան Ս.

Ուսանողների Ուսուցման Գործընթացի Թեստավորման Մեթոդներ | Foreign Languages For Special Purposes, 2019, 7(16), 8-18 էջ

Լիանա Խալաթյան, Լուսինե Ավագյան

Փոխներգործոն մեթոդներ | Հայոց լեզու և գրականություն, 2016, 1, 19-21 էջ |

Liana Khalatyan, Aleksandr Bagdoev

The Unity of personality ideas of Kant, Hegel, Nitshe | Wisdom. 2015, 2(5), p. 74-82

Լիանա Խալաթյան

Նախաշեքսպիրյան թատրոնը | Քրիստոֆեր Մարլո, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2009, էջ 73-76

Халатян Лиана

О моральной приоритетности теории “Установки” Д.Н. Узнадзе по отношению к другим моральным категориям | The problems of person`s development. YSU, Yerevan 2009, pp 243-247