Լիաննա Բենիամինի Մաթևոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականութան ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ստացիոնար նախադասությունները ժամանակակից ռուսերենում», 10.19.02 - «Ռուսաց լեզու», 1989, Մոսկվայի Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
դոկտորական - «Կարծրատիպ ասույթը ինչպես խոսքային հաղորդակցման կառուցվացքային հիմք», 10.02.19 - «Լեզվի տեսություն», 2005, Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Լեզվաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի պրոֆեսոր
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռւս բանասիրության ֆակուլտետի Ռռւս լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
2001 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի վարիչ
1992 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դոցենտ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի ավագ դասախոս
1981 - 1989 թթ. ԵՊՀ Ռռւսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետների համար ամբիոնի դասախոս
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ Ռւսաց լեզու և գռականության ֆակուլտետի Ռռւսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
Վիադրինայի Եվրոպական համալսարան, Ֆրանկֆուրտ Օդերի, Գերմանիա, 2001 փետրվար, 2002 փետրվար, 2003 փետրվար, 2006 փետրվար
Պոլ Վալերիի անվան համալսարան, Մոնպելիե, Ֆրանսիա, 2000 մայիս - հունիս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի հնչյունաբանություն
Ռուս հնչույթաբանության հիմունքները
Բանասիրության արդիական խնդիրները
Հոգոլեզվաբանության հիմունքները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաղորդակցման տեսություն
Խոսքային կարծրատիպի տեսություն Նեյրոլեզվաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Հայաստանի «Բաց հասարակություն ինստիտուտ» հիմնադրամ, 1998

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Ռ ուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի թղթակից անդամ, 2011
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի նախագահ, 2009
Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ 059 մասնագիտական խորհրդի անդամ, 2005
Ոուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ, 2002

Պարգևներ
Ռուսաստանի բնագիտության ակադեմիայի Գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչ, 2011
ԵՊՀ Պատվոգիր, 2009

(+374 10) 55-44-72

Լիաննա Բենիամինի Մաթևոսյան

Պրոֆեսոր | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Лиана Матевосян

Языковое сознание: стереотипный пласт | Монография, М., Ереван. Институт языкознания РАН; Авторское издание, 2007, 72 с.

Л.Б.Матевосян

Тесты и задания по русскому языку (итоговый контроль знаний студентов) | Учебное пособие, Ереван. Изд-во Ереванского университета, 2000, 52 с.

Хачатрян Н.Р., Матевосян Л.Б., Лалаян С.А., Багдасарян А. Р, Нерсесян Х.А., Оввян А.А

Тесты и задания по русскому языку | Ереван, 2000
 

Հոդված/Article

Лианна Матевосян

Стереотипы и творчество (Կարծրատիպերը և ստեղծագործությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10), էջ 72-83 |

Матевосян Л. Б.

Обучение детей мигрантов стереотипным “формулам” коммуникативной модели (на материале русского языка) | Материалы Всероссийского научно-практического семинара для учителей образовательных организаций, работающих в классах с полиэтническим составом учащихся. 2018, стр. 47-55

Лианна Матевосян

Высказывание в контексте (на материале русского языка) | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 178-191

Л. Б. Матевосян

Стереотипы коммуникативной модели | Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, Филология. 2017, 16, 6, стр. 99-105 |

Матевосян Л. Б.

Стереотипный пласт лингвокультурного сознания - cтруктурная основа порождения речи | Вопросы филологии и межкультурной коммуникации: научные исследования и практические решения. 2017, 1 (1), стр. 1-17 |
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Матевосян Лианна

Высказывание в "паутине" контекста (на материале русского языка) | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 68 - 69, Հայաստան

Л.Б.Матевосян

Языковое сознание: от стандартного к оригинальному | India and Russia in the Third Millennium: Dialogue of Cultures: 3rd International Conference, 15 – 17 September 2010, New Delhi. New Delhi, 2010, с. 48