Լիլիթ Ալբերտի Աբգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1985-1990 – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ.ռուսաց և օտար լեզ.պետ.մանկավարժ.ինստիտուտ,անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2003թ. - ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Լիլիթ Ալբերտի Աբգարյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրա Ավագյան, Նաիրա Ներսիսյան, Լիլիթ Աբգարյան

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction) | Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ |
 

Հոդված/Article

Լիլիթ Աբգարյան

On Some Linguistic and Extra-Linguistic Features of Football Commentaries | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, Երևան, «Լուսակն», 2012, էջ 161-165 |

Լիլիթ Աբգարյան

Անգլերենի գլոբալացման ազդեցությունը հայերենում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», Երևան, 2007, 8-րդ հրատ., Էջ 56-64