Լիլիթ Գեորգի Բրուտյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1975 - 1979 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` «Ընդհանուր լեզվաբանություն» մասնագիտության գծով

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Կոնյունկցիայի լեզվական արտահայտությունների լեզվաբանական վերլուծությունը», 1980, ԵՊՀ
Դոկտորական - «Ներակայման լեզվական արտահայտությունների վերլուծությունը», 1992, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության, և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ
1994 - 2006 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր
1994 - 1996 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
1994 - 1995 թթ. Մոնթքլեյրի պետական համալսարանի (ԱՄՆ) հրավիրված պրոֆեսոր
1984 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող
1984 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ
1979 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Լեզվափիլիսոփայություն
Հաղորդակցման տեսություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Ընդհանուր լեզվաբանություն
Ժամանակակից լեզվաբանական ուղղություններ
Գիտական աշխատանքի նախապատրաստման մեթոդաբանություն
Խոսողական ակտերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվափիլիսոփայություն
Հոգելեզվաբանություն
Ճանաչողական լեզվաբանություն
Գործաբանական լեզվաբանություն
Գենդարային լեզվաբանություն
Ընդհանուր և զուգադրական լեզվաբանություն
Միջմշակութային հաղորդակցման տեսություն
Փաստարկման տեսություն
Տեղանունների ուսումնասիրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
IREX, 1994 - 1995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ
ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտի 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Փաստարկման ուսումնասիրության միջազգային ընկերության անդամ (Նիդերլանդներ)
Գործաբանության միջազգային ասոցիացիայի անդամ (Բելգիա)
Միջազգային կենսագրական կենտրոնի անդամ (Մեծ Բրիտանիա)
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետին կից մասնագիտության որակավորման քննության հանձնաժողովի նախագահ
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
«Բանբեր» գիտական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր - 2009
«Աշխարհի առաջատար մանկավարժ 2005» - Մեծ Բրիտանիա, 2005

(+374 10) 55-52-62

Լիլիթ Գեորգի Բրուտյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Брутян Л. Г.

Научная коммуникация: социокультурные особенности | Наука в общественном диалоге: ценности, коммуникация, организация. 2017, стр. 36-39 |

Л. Г. Брутян

Публичный дискурс | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2016թ․, 214 էջ

Лилит Брутян

Окно в мир, или дорога к себе | Ереван. Изд-во ЕГУ, 2011 (126 с.)

Л.Г. Брутян

Топонимы Северной Америки (анализ названий городов и штатов) | Монография, Ереван. Изд-во “Ноян Тапан”, 2005, 49 с.

Լիլիթ Գեորգի Բրուտյան

Ներակայման տեսության հիմունքները | Մենագրություն, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 2002, 169 էջ
 

Հոդված/Article

Лилит Брутян

Гендер сквозь призму языка | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2018, էջ 135-147 |

Л. Г. Брутян

Комплименты в русской лингвокультуре | Языковая политика и вопросы гуманитарного образования. 2017, стр. 14-19 |

Л. Г. Брутян

Социокультурные особенности научной коммуникации | III Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию РАУ. 2017, стр. 386-392 |

Լ. Գ. Բրուտյան

Դավիթ Անհաղթը լեզվաբան | Լեզու և լեզվաբանություն, 2017, 2 (17), էջ 3-9

Բրուտյան Լիլիթ

Հաճոյախոսությունը որպես խոսքային գործունեություն | ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Ս.Գ.Ամրահամյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ: 2016, 10-12 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Брутян Лилит

Гендер сквозь призму языка | «Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո»: Միջազգային գիտաժողով - 4. 2016, էջ 66 |