Լիլիթ Յուրիի Դադայան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 թ. ստացել է դոցենտի գիտական կոչում,
2004 թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ` «Արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան,
1999 - 2004 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման ամբիոնի հայցորդ,
1994 թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը` էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ,
1989 թ. ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցը:

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոն,
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և գործարարության ամբիոն,
2009 - 2013 թթ. ՀՊԱՀ ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
2006 - 2009 թթ. ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
2002 - 2004 թթ. ԵՊՏԻ կառավարման ամբիոնի լաբորանտ,
2000 - 2002 թթ. Մովսես Խորենացու անվան համալսարան, դասախոս,
1997 - 2000 թթ. Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» առարկայի ուսուցչուհի:

Մասնագիտական դասընթացներ
Առաջնորդություն
Կազմակերպական վարք
Մարքեթինգ-մենեջմենթ
Մարքեթինգի հիմունքներ
Միջմշակութային մարքեթինգ
Մեդիաէկոնոմիկա
Հասարակայնության հետ կապեր (PR)
Նորամուծական գործունեության մարքեթինգային ապահովում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Լիլիթ Յուրիի Դադայան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Յու. Դադայան

ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում | Մեթոդական ցուցումներ «Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար. Եր.: ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ

Լ. Յու. Դադայան, Ա. Ս. Շահբազյան

ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում | Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013, 20 էջ
 

Հոդված/Article

L. Dadayan, A. Shahbazyan

Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of Organizations | ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, стр. 161-166

Л. Ю. Дадаян, А. С. Шахбазян

Сущность и специфика управленческих решений | ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2010, стр. 138-143

Լ. Յու. Դադայան

Սնանկացման գործընթացի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում | «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան 2008, էջ 81-85

Լ. Յու. Դադայան

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում | Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 50-51

Լ. Յու. Դադայան

Ապրանքաշրջանառության (արտահանման) ծավալի փոփոխման միտումների կանխատեսման մի մոդելի շուրջ | Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 72-73