Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2012)
Դոցենտ (2015)
Գիտական թեմա` «Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.» , ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս
2010 - 2011 թթ. Ֆինանսաբանկային քոլեջ-հիմնադրամում որպես պատմության դասախոս
2010 - 2011 թթ. Հայ ասպետ մանկապատանեկան կրթադաստիարակչական հեռուստահաղորդում-հիմնադրամում պատմության փորձագետ
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս համատեղության կարգով
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանատում որպես գործավար
2002 - 2004 թթ. Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր և Նորագույն դարերի պատմություն
Դեմոկրատիայի պատմություն
Քաղաքակրթությունների պատմության գենդերային դիսկուրսը
Քաղաքացիական հասարակության կայացումը
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն դարերի պատմություն, կրթության կառավարում, քաղաքացիական հասարակություն

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

lilitmkrtchyan@ysu.am

Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլիթ Մկրտչյան

Կրթական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ. | Մենագրոթյուն: Մեկնարկ: 2017թ․, 218 էջ, Հայաստան
 

Հոդված/Article

Լիլիթ Մկրտչյան

Տիեզերքի և բնության պաշտանմունքը ազգային տոններում | Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում. Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, 13, 121-124 էջ

Լիլիթ Մկրտչյան

Շիրակացու տիեզերագիտությունն ու բնափիլիսոփայական հայացքները | Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում. Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, 21, 180-184 էջ

Լիլիթ Մկրտչյան

Ռիբենտրոպ. քաղաքական գործչի դիմանկարը | Անհատը պատմության հոլովույթում: 2016թ․, 2, 223-235 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մկրտչյան

Առաջին համաշխարհային պատերազմը որպես տեղեկութահոգեբանական պատերազմի օրինակ | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 150-155 էջ, Հայաստան |

Լիլիթ Մկրտչյան

Կրթությունը Հայաստանում. անցումային շրջանի հիմնախնդիրները | Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 3(36), Ասողիկ հրատ., Երևան, էջ 117-122