Լիլիթ Ռազմիկ Մովսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 թ-ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ
2008 - 2018թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2018թ. մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի բ.գ.թ., ասիստենտ


Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից մինչ այժմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի արտասահմանի համար տրվող հաղորդումների խմբագրությունում որպես ադրբեջաներեն հաղորդումների թարգմանիչ-խմբագիր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ադրբեջաներեն լեզու, լեզվի պատմություն, բառապաշար, ադրբեջաներենի քերականություն,լեզվաքաղաքականությունը Ադրբեջանում, թուրքերեն լեզու

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն,ադրբեջաներեն, թուրքերեն

Լիլիթ Ռազմիկ Մովսիսյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիլիթ Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիրք | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 254 էջ

Լ. Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի դասագիր | խմբ.բան.գիտ. թ, դոց. Ռուբեն Մելքոնյանի,Երևան, ԵՊՀ , 2012, էջ 240
 

Հոդված/Article

Լ. Մովսիսյան

Ընդհանուր թյուրքական լեզվի գաղափարը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում. ադրբեջանական մոտեցումներ | N1-2(67-68),2011թ. «Հայակական Բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հանդես

Լ. Մովսիսյան

Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից Ադրբեջանում | 21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N3,2009թ., էջ 86-98

Լ. Մովսիսյան

Ադրբեջաներենի այբուբենի պատմության ուրվագծեր | 21-րդ դար Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N4,2008թ., էջ 156-167