Լիլիթ Մարտինի Սարգսյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1976 թ. Երևան քաղաքում:

1992 - 1997 թթ. Ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1997 - 1999 թթ. Աշխատել է Երևանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոցում որպես ուսուցչուհի:
2000 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանում որպես լաբորանտ- դասախոս,
2003 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս:

Մասնագիտական փորձը`
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտական ծրագրերում գիտաշխատող, ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս:
2009 թ-ին GEO Gyumri ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս
2009 թ-ին GEO HRAZDAN Հրազդան քաղաքի շրջակա միջավայրի վերլուծություն,
2004 - 2006 թթ. Բնական ռեսուրսների կառավարում և աղքատության կրճատում-փորձագետ,
2004 թ-ին Համայնքային անտառների կառավարման պլաններ, փորձագետ, 2005 թ. Ազգային անտառային ռազմավարություն,-փորձագիտական խմբի անդամ:
2003 թ-ին «դեպի կայուն քաղաքներ», 21-րդ դարի տեղական օրակարգերի ուղեցույց անցումային տնտեսությամբ երկրների քաղաքների համար /Հրազդան, Չարենցավան քաղաքների օրինակով, Երևան-Բաքու-Թբիլիսի, տեղական կոորդինատոր, փորձագոտ,
2001 - 2002 թթ. Հրազդանի կիրճի բնապահպանական ծրագիր, Ծրագրի կոորդինատոր:

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
• Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Բնակչության աշխարհագրություն
• Երկրագրություն
• Զբոսաշրջության կենտրոնների աշխարհագրություն
• Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
• Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
• Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
• Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն

Ամուսնացած չէ:

Լիլիթ Մարտինի Սարգսյան

Ասիստենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Սարգսյան, Մ. Վասիլյան

Դասընթացի ծրագիր «Սերվիսի մշակույթ» | «Արսեն Ժամհարյան» տպարան, 2016թ․, 32 էջ

Լ. Սարգսյան, Դանիելյան Կ.Ս., Սարգսյան Տ.

Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրները և հեռանկարները | Երևան, 2006, 72 էջ

Ա. Պոտոսյան, Մ.Մանասյան, Լ.Սարգսյան

Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ
 

Հոդված/Article

Манасян М. Г., Саркисян Л. М.

Свободные экономические зоны и предпосылки их формирования в Республике Армения | VII-й международной научно-практической конференции «Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир» (1-2 декабря 2016 года). Стр. 52-58 |

Саркисян Л. М., Василян М. А.

Природные и историко-культурные предпосылки развития туризма в РА | Проблемы туризмоведения, Сборник материалов, Ростов-на-Дону 2016, стр. 251-254

Մ. Մանասյան, Լ. Սարգսյան

Արտադրության տարածքային–ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսության պայմաններում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N4,Երևան, 2015թ., էջ 108-112

Դանիելյան Կ. Ս., Սարգսյան Լ. Մ., Սարգսյան Տ. Ա.

Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան. համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը | Երևան, 2013, 176 էջ

Саркисян Л.

ГЕО Раздан | Оценка состояния окружающей среды города Раздан с 2005 по 2008гг. (русск., арм.), UNEP GRID Arendal, ENVSEC, Ассоциация «За УЧР», Ереван, 2009
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը