Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 - 2014 թթ. Մանսնագիատական վերապատրաստում, Արիզոնայի պետական համալսարան, Սոցիալական տրանսֆորմացիայի ֆակուլտետ, ԱՄՆ
2008 - 2013 թթ. հայցորդ, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2005 - 2007 թթ. մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2001 - 2005 թթ. բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից մինչ այժմ դասախոս Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Ակադեմիական դասընթացներ
Գովազդի սոցիոլոգիա, ԶԼՄ սոցիոլոգիա, Բրենդինգի հիմունքներ, Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ, PR քրեստոմատիա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Գերմանիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Վրաստան, ԱՄՆ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, SPSS, Internet

Մասնագիատական անդամակցություն
2011 - ներկա Գերմանիայի շրջանավարտների միության (DAAD Alumni) անդամ

Լիլիթ Վասիլի Շաքարյան

Դասախոս | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Լիլիթ Շաքարյան

Հասարակության ինֆորմատիզացիայի գործընթացի մոդելավորումը սոցիալ-մշակութային մոտեցման շրջանակներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 37-44 |

Շաքարյան Լ.

Ինտերնետի որպես նոր հաղորդակցային տարածության սոցիալական ասպեկտները | Քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստավրապոլ 2013թ., էջ 177-185

Լ. Վ. Շաքարյան

«Տեղեկատվական հասարակություն» հայեցակարգի կառուցակցման տեսական հիմքերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 137.5, Երևան 2012թ., էջ 10-17 |

Lilit Shakaryan

The Features of Studying Brands in Modern Sociology (Բրենդների ուսումնասիրման առանձնահատկությունները ժամանակակից սոցիոլոգիայում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 132.5, Երևան 2010թ., էջ 15-20 |

Lilit Shakaryan

The Features of Studying Brands in Modern Sociology | Bulletin of Yerevan University, Sociology, Economics, 2010, 132.5, pp 15-20