Լիլիթ Վալդիմանի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 թ-ին Որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ
2009 թ-ին Դոցենտի գիտական կոչման դիպլոմ լեզվաբանության մասնագիտությամբ
2008 թ-ին Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման հավաստագիր, ԵՊՀ
2002 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Ժողովրդների Բարեկամության ՌԴ համալսարան (Российский Университет Дружбы Народов), Մոսկվա
1999 - 2001 թթ. ասպիրանտուրա Ժողովրդների Բարեկամության ՌԴ համալսարանում (Российский Университет Дружбы Народов), Մոսկվա
1997 թ-ին Անգլերենի մասնագիտական որակավորման վկայական, Քեմբրիջ, Անգլիա
1997 թ-ին Անգլերեն բանավոր խոսքի տիրապետման և ընալման վկայական, Օքսֆորդ, Մեծ Բրիտանիա
1997 թ-ին «Անգլերենը որպես օտար լեզու» Օքսֆորդի վկայական, Օքսֆորդ, Անգլիա
1997 թ-ին Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտի գերազանցության դիպլոմ
1992 - 1997 թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, անգլ.- ֆրանս. լեզուների բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ին ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն N2 ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն N2 ամբիոնի դասախոս
1998 - 1999 թթ. էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարի խորհրդական, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ուկրաինա, Մեծ Բրիտանիա

Օտար լեզուների տիրապետում
Ռուսերեն և անգլերեն (ազատ), ֆրանսերեն և պարսկերեն (բառարանով)

Լիլիթ Վալդիմանի Սարգսյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Л. В. Саргсян

Категориальная мотивированность звуковой формы слова | Ереван, издательство ЕГУ, 2012 |

Л.В. Саргсян

Членораздельность языковых знаков | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 186 - 191 |
 

Հոդված/Article

Lilit Sargsyan

Student productivity in the English language learning process | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 175-183 |

Лилит Саргсян

Типологическая характеристика речи в армянском и английском языках | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 160-166 |

Лилит Саргсян

Глубина Слова В Морфемах Как Один Из Признаков Лексичности/Грамматичности Языка | Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 100-107 էջ

Լիլիթ Սարգսյան

Типологичесая характеристика речи в армянским и английском языках | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Иностранные языки в высшей школе), стp. 160 – 167, Ереван, 2018.

Astghik Chubaryan, Lilit Sargsyan

The Text-Organizing Function of Compression in English Scientific Discourse | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2, pp. 15-26 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը