Լիլիթ Միասնիկի Զաքոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ, մագիստրատուրա)
2005 - 2009 թթ. Ռուսաստանի ազգերի համերաշխության համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ, պատմահամեմատական և տիպաբանական լեզվաբանության բաժին (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ագրեսիայի դրսևորումը ժամանակակից ռուսերենում և անգլերենում (ամերիկյան անգլերենի հիման վրա)»

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2006 թթ. «GRAND LUX» ուսումնական կենտրոն, Երևան, անգլերեն և իսպաներեն լեզուների ուսուցիչ
2005 - 2007 թթ. «MALLAK» ՍՊԸ, Չելյաբինսկ, ՌԴ, տնօրենի օգնական
2008 թ. Ռուսաստանի ազգերի համերաշխության համալսարան, Մոսկվա, ՌԴ, անգլերեն լեզվի դասախոս
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս

Վերապատրաստումներ
2010 թ. Ռուսաստանի ազգերի համերաշխության համալսարան, մասնագիտական որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ օտար լեզու դասավանդողների համար

Կարդացվող դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համեմատական լեզվաբանություն, միջմշակութային հաղորդակցություն, իմաստաբանություն, բառագիտություն, խոսքի մշակույթ, տեքստի մեկնաբանություն, հոգելեզվաբանություն, սոցիալական լեզվաբանություն

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, իսպաներեն

Լիլիթ Միասնիկի Զաքոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Л.М. Закоян

Некоторые особенности выражения агрессии в современном американском национальном варианте английского языка (на материале существительных, номинирующих образ агрессора) | Серия: Вопросы образования: Языки и специальность, 2011, № 3, С. 56 – 61 |

Л. М. Закоян

Некоторые особенности выражения агрессии в текстах современных русскоязычных СМИ | Текстология сегодня: итоги, проблемы, методы. Учебное пособие, М.: РУДН, 2010, С. 68 − 69 |

Л. М. Закоян

Глаголы агрессивного эмоционального состояния | Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, 2010, №3, С. 54 – 61 |

Закоян Л./Zakoyan, L

Речевая агрессия в языковом сознании представителей русской лингвокультуры/Speech aggression in the linguistic consciousness | FLSP N8,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009թ., 46 - 30 էջ |

Л. М. Закоян

Выражение агрессии в российских СМИ | Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования: Языки и специальность, 2009, № 2, С. 41 – 44 |