Լուսինե Ռաֆիկի Ալոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Բակալավրիատ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2000 - 2002 թթ.Մագիստրատուրա, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
2002 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) - «Կողմնային խմբերի դերը ԴՆԹ-ի հետ պիրիդիլ պորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում» 2008, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2010 - 2017 թթ. Junior Associate, ICTP (Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոն), Տրիեստ, Իտալիա
2005 - 2016 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիա
2003 - 2004 թթ. Ֆիզիկայի ուսուցիչ, ՀՀ գյուղատնտեսական ակադեմիայի բազային կոլեջ
2002 - 2003 թթ. Գիտ. աշխատող, սինխրոտրոնային ճառագայթման կենտրոն (CANDLE)
2002 - 2005 թթ. Գիտ. աշխատող, ՀՀԳԱԱ-ի Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
2000 - 2002 թթ. Ավագ լաբորանտ, ՀՀԳԱԱ-ի ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներ, բակալավրիատ, I կուրս
Կոնֆորմացիոն անցումների սպեկտրոսկոպիա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ մագիստրատուրա I կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավառը
Կենսապոլիմերների-ի ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում ( թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): Կենսապոլիմեր – լիգանդ փոխազդեցություն: Մեմբրանային տրանսպորտ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 թ. IUPAP/UNESCO Travel Grant
2006 թ. INTAS Conference Individual Grants Ref. N° 05-99-2025
2008 թ. ANSEF 08

Մասնագիտական անդամակցություն
2005 - 2006 թթ. SPIE
2006 - 2007 թթ. SPP (Society of Porphyrins and Phthalocyanines)
«Տապան» - էկո ակումբ ՀԿ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

aloyan@ysu.am

Լուսինե Ռաֆիկի Ալոյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

L.R. Aloyan

Peculiarity of Zn-containing mezo-tetra-(3N-phyridyl) porphyrins with DNA | Vestnik IAELPS, Vol.10, No.6, 245-249 (2005)
 

Հոդված/Article

L. R. Aloyan, G. V. Ananyan, I. V. Vardanyan, Ye. B. Dalyan

The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA | Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007

N.H.Karapetyan, L.R. Aloyan, R.K.Ghazaryan, Y.Mamasakhlisov

Complexes of Bovine Serum Albumin with Cu and Co containing Cationic Meso-tetra-(4-N-oxyethylpyridyl)Porphyrins | J. Porphyrins and Phthalocyanines, 2007, 11, 475-480

Լ. Ռ. Ալոյան , Գ. Վ. Անանյան, Վ. Ի. Վարդանյան, Ե. Բ. Դալյան

Влияние боковых групп порфиринов на их взаимодействие с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ պորֆիրինների փոխազդեցության վրա նրանց կողմնային խմբերի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 40-45 (ռուսերեն) |

L. R. Aloyan, G. V. Ananyan, V. I. Vardanyan, Y. B. Dalyan

The Influence of peripheral substituents on Interaction of porphyrins with DNA | Scientific Notes of YSU, 3, pp. 40-45 (2006)
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, Y. B. Dalyan

The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins | BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36 |

L. R. Aloyan

Influence of porphyrins on DNA damage induced by higher energy electrons | Восьмой международный научный семинар и Шестая международная молодежная школа-семинар "Современные методы анализа дифракционных данных и актуальные проблемы рентгеновской оптики". 2016, стр. 10-11 |

L. Aloyan, Y. Dalyan

Development of anticancer drug transporter on base of gold nanoparticles | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, Yerevan, Armenia, Abstracts Book, p. 70-71(2015) |

L. R. Aloyan, Y.B. Dalyan

The melting of DNA in the presence of meso-tetra-pyridyl porphyrins with different peripheral substituents | JBSD, V 31, N 1, p.56 (2013)

Ananyan G. V, Avetisyan A. A., Aloyan L. R., Dalyan Y. B.

The Stability of DNA-Porphyrin Complexes in the Ppresence of Mn(II) ions | International Symposium “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, Tsakhkadzor, Armenia, Book of abstracts, p. 37 (2010)
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը