Լուսինե Ստեփանի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչև հիմա դասախոս, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2004 թթ. գործավար, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1997 - 2000 թթ. լաբորանտ, ռուսաց լեզվի ամբիոն, Հերացու անվ. ԵՊԲՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի տեսության արդիական խնդիրներ
Ռուս գրականություն
Գրականության տեսություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ

Լուսինե Ստեփանի Հարությունյան

Դասախոս | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Арушанова Т. А., Арутюнян Л. С., Гаспарян А. В.

Пособие по русскому языку. Книга для чтения | Издательство ЕГУ. 2018, 300 стр.
 

Հոդված/Article

Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

Концепт “событие” и лексические средства его репрезентации в английском языке | Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1 (34), Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2008, էջ 97-102

Е. Ерзинкян, Л. Арутюнян

Широкозначные слова в свете когнитивной теории | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 96 - 102 |