Լուսինե Արամի Հայթյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1996 թթ. ուսանող պատմության ֆակուլտետի, միջազգային հարաբերությունների բաժին, ԵՊՀ: Տրված է միջազգայնագետ-պատմաբանի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ
1994 - 1997 թթ. ուսանող ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, ԵՊՀ: Տրված է բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում: Գերազանցության դիպլոմ:
2001 թ-ից հայցորդ, ԵՊՀ
2005 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ
2009 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման վկայական, ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ից մինչ այժմ դասախոս ԵՊՀ անգլերենի N 2 ամբիոնի

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2006 թ-ին գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին, Երևան
2008 թ-ին դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման հավաստագիր, ԵՊՀ
2011 թ-ին սեմինար «Անգլերենի ուսուցման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն», Երևան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն և անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Լուսինե Արամի Հայթյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ն.Հ. Մելքոնյան , Մ.Մ. Հայրապետյան, Հ.Ալ. Շարուրյան , Ա.Ե. Հաջի-Հակոբյան , Լ.Ա. Հայթյան

Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար | Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ |
 

Հոդված/Article

Լուսինե Հայթյան

Ժամանակի մշակութային միջավայրը և անձնական աշխարհը Լիլիան Հելլմանի «Անավարտ կինը» հուշագրության մեջ | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 35-44 |

Հայթյան Լուսինե

Լիլիան Հելլմանի դրամաների սոցիալ-բարոյական ուղղվածությունը | Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 29-34 |

Լ. Ա. Հայթյան

Ալիս Մոնրոյի հոգեբանական պատումը (նարատիվը) կանադական գրականության համատեքստում | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 4, էջ 364-367 |

Լուսինե Հայթյան

Ամերիկյան դրամայի գենեզիսը և էվոլյուցիան | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 245-254 էջ, Հայաստան |

Լ. Ա. Հայթյան

Ընթերցման միջոցով տեքստը ըմբռնելու ռազմավարությունների մասին | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 151-157 էջ |
 

Թեզիս/Thesis

Հայթյան Լուսինե

Տեքստի ընթերցանությունը՝ որպես ուսուցման գործընթացի փուլ | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 42-43 էջ, Հայաստան