Լուսինե Աշոտի Մադոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2019 թ. American English E-Teacher Program, Integrating Critical thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting, World Learning SIT Graduate Institute
2015 թ. Առցանց դասընթաց, Մանկավարժության և անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդման ներածություն, Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speakers of other Languages, Օրեգոնի համալսարան
2011 - 2015 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2008 - 2010 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2004 - 2008 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2015, 2016 թթ. Անգլերենի ուսուցիչ, Բրիտանական խորհուրդ նախագծերում
2012-2013 թթ. Թարգմանիչ, “Metamorphosis of Women” և “La Realtà” արվեստի նախագծեր
2011-2012 թթ. Կրթական խորհրդատու, Պրոսպեր հայ-բրիտանական գիտակրթական կենտրոն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն (խոսակցական)

Լուսինե Աշոտի Մադոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Part 1 | Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 1 | Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p. |

L. Madoyan, A. Khachatryan, M. Yaghubyan

English Grammar in Practice Part 2 | Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան |
 

Հոդված/Article

Լուսինե Մադոյան

Անգլերենի բարդ նախադասությունը հայերենի զուգադրությամբ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 40-44 էջ, Հայաստան

Lusine Madoyan

Authenticity and Teacher's Role in Project Based Learning | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 109-114

Madoyan L.

Indirect speech acts in the English and Armenian languages | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 19 - 23 |

L. Madoyan

Whimperatives across English, Armenian and Russian Cultures | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(10), Lusakn Publishers, Yerevan, 2012, pp. 119-127 |

L. Madoyan

On Some Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Bilingualism | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N 12, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ. 27-37 |
 

Թեզիս/Thesis

L. Madoyan

On Some Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Bilingualism | «Language, Literature & Art in Cross-cultural Contexts», Programme and abstracts, Third International Conference /4-8 October, Yerevan, 2011/, YSU Press, 2011, p. 97 |