Լուսինե Վազգենի Մարիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բանասիրության բաժին (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Լուսինե Վազգենի Մարիկյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Գերմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

G. Danieljan, L. Marikjan

Akademisches Deutsch für Magisterstudenten / Գերմաներենը ակադեմիական նպատակների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Verlag der Universität Jerewan, ԵՊՀ հրատ., 2011

L. Markarjan, G. Mnatsakanjan

Lesetexte für Bachelor Studenten | Ընթերցանության տեքստեր բակալավրատի ուսանողների համար, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2005