Լուսինե Սուրենի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
1991 - 1995 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - “Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում”, 01.07.2005, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. մինչ այժմ ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-Օսմանյան առնչությունների բաժնի ղեկավար
2007 թ. մինչն այժմ ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ (ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների դասախոս)
1999 - 2010 թթ. – Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի գիտական քարտուղար
1996 - 2010 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
Դաշտային աշխատանքներ Թուրքիայի Համշենի տարածաշրջանում՝ Արդահան, Ռիզե, Արդվին, Տրապիզոն և այլն
2012 թ. - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2011 թ. հուլիս – Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2010 թ. ապրիլ – Կոմմոտտինիի համալսարան, Հունաստան
2009 թ. մայիս - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Թեհրան, Իրան), դասախոսություններ հայկական համայնքում (Լոս Անջելոս, ԱՄՆ)
2007 թ. ապրիլ - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Աթենք, Հունաստան)
2000 թ. - Դասախոսություններ հայկական համայնքում (Փարիզ, Ֆրանսիա)

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքերեն լեզու
Թուրքերենի տեսական քերականություն
Թանզիմաթի շրջանի ժամանակակից թուրք գրականության հիմունքներ
Օսմանյան կայսրության էթնոքաղաքականությունը և հետևանքները
Թուրքական աղբյուրագիտության պատմություն
Օսմանյան կայսրության մշակույթ
Տեղանունների թուրքացման քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օսմանյան և թուրք պատմություն, բանասիրություն, բարբառագիտություն, տեղանվանագիտություն, մշակույթ՝ մասնակցություն դրամաշնորհային ծրագրերի (ներկա և անցյալ), 2013-2015 ՀՀ Գիտության կոմիտեի կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագիր (Համշենահայերի բռնի իսլամացման քաղաքականությունը: փուլերը, մեթոդները եւ արդյունքները)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Ստացած պարգևներ
Արփա միջազգային մրցանակաբաշխությունում Արմին Վեգների անվան մարդասիրական գլխավոր մրցանակ՝ «Համշենը անցյալի և ներկայի խաչմերուկներում» գիտահանրամատչելի վավերագրական ֆիլմի համար

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայ-Օսմանյան առնչությունների բաժնի ղեկավար

Լուսինե Սուրենի Սահակյան

Դոցենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լուսինե Սահակյան

Համշենը հայկական ձեռագրերում | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 364 էջ

Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սարգսյան, Լ. Սահակյան

Օսմաներենի դասագիրք | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 324 էջ

Sahakyan Lusine

Les microtoponymes de Hamchen, Hamşen (Hemşin ) | Mikro Yer Isimleri, Paris, Sigest, 2013, 182p.

Sahakyan Lusine

The Toponyms of Hamshen | (երեք լեզվով, հայերեն, թուրքերեն, ռուսերեն), YSU Publ., Yerevan, 2012, 175p.

Sahakyan Lusine

Turkification of the Toponyms in the Ottoman Empire and the Republic of Turkey | (երեք լեզվով՝ անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն), Montreal-Arod Books, 2011, 70p.
 

Հոդված/Article

Դիանա Հայրապետյան, Սահակյան Լուսինե

Օսմանյան կայսրության տարեգրքերի տեսակները և բովանդակային ընդգրկումները | Հայագիտության հարցեր: 2018, 2/14, էջ 231-236

Լուսինե Սահակյան

Համշենը հայկական ձեռագրերում | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 80-96 էջ, Հայաստան

Լուսինե Սահակյան, Շուշան Զաքարյան

Թուրքերենի պատճառական-հարկադրական (Ettirgen Çatı) ձևաիմաստաբանական դրսևորումները | Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 218-228 էջ, Հայաստան

Sahakyan Lusine

Concring the Identity of the Generations of Islamided Hmashen | Armenian Folia Anglistika, 2015, N 2, 186-191

Sahakyan Lusine

Concring the Identity of the Generations of Islamided Hmashen | Armenian Folia Anglistika, 2015, N 2, 186-191.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Սահակյան Լուսինե, Սարգսյան Անի, Սաֆարյան Ալեքսանդր

Օսմաներենի դասավանդման սկզբունքները հայալեզու լսարանում | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնութ-յան լույսի ներքո, Միջազգային գիտաժողով-4, Երևանի պետական համալսարան, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա: 2016, էջ 58-59

Сафарян А. В., Саакян Л. С.

Армяно-кыпчакские рукописи - источники изучения истории тюркских языков | Россия – Тюркско-мусульманский мир: историко-культурные связи. 2016, 180-191 стр.