Լուսինե Սամվելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2009 թթ. Հայցորդ ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանականնության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2009 թ. Կենսաբանական գիտ. թեկնածու, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, ՀՀ գիտությունների ակադեմիա

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, Դոցենտ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, ավագ գիտ.աշխատող
1999 - 2000, 2004 - 2010 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ մարդու և կենդանիների Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիա, Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, Սթրեսի հոգեբանություն, Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն, Ակմեաբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, մասնագիտական սթրես, մասնագիտական այրում, սպորտային գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, ագրեսիվ վարքի հոգեֆիզիոլոգիա, ակմեաբանություն, թեստաբանություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2007 թթ. Դեռահասային ագրեսիվության հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2008 - 2010 թթ. Դեռահասային կոնֆլիկտայնության հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2013 - 2015 թթ. Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում (ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2015 - 2017 թթ. Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում:
2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ.-ին գիտաժողովների մասնակցության դրամաշնորհներ «Գ. Գուլբենկյան» հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, FENS, IBRO

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն(ազատ)

Պարգևներ
Լ. Ա. Օրբելու անվ. կրթաթոշակ
«Լոմոնոսով-2007» պատվոգիր

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական ֆիզիոլոգիական ընկերություն, Նեյրոգիտությունների հայկական ընկերություն
IBRO
Հայկական գիտագործնական հոգեբանության ասոցիացիա

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2017 հուլիսի 3-15 Լեհաստան, Ուստկա:
Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների մեթոդաբանության ժամանակակից գիտական խնդիրները» խորագրով (4-րդ փուլ):
2017 մարտի 18-19 Հայաստան, Երևան: «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» թեմայով գիտագործնական սեմինար, կազմակերպված ՀՀ Առողջապահության նախարարության, ՊՀՀԱ և ԱԱԲՄՀԱ –ի կողմից:
2016 թ. հուլիսի 7-16 Սլովակիա Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց-գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին (3-րդ փուլ):
2016 թ. Փետրվար 23-26 «Հայաստանում ներդրումային միջավայրի փոփոխություններ» ծրագրի շրջանակներում «Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հմտություններ» խորագրով վարպետաց դաս-թրենինգ:
2016 թ. Հուլիս 3-7 ԵԽ գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բանտերում առողջ ապրելակերպի խթանմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման ծրագիր:
2016 թ. Հոկտեմբեր 24-26 Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում կազմակերպված ՀՀ առողջապահության նախարարության, Ժնևի Հոպիտո համալսարանի և մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից
2016 թ. նոյեմբերի 1 - դեկտեմբերի 30 «Կառավարչական հմտությունների զարգացումը գեշտալտ ուղղությունում» գործնական դասընթաց:
2015 թ. հուլիսի 5-19, Իտալիա, Մասաֆրա քաղաքում Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի և Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին (2-րդ փուլ):
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր:
2014 թ. հունիսի 29- հուլիսի 14, Լեհաստան, Ուստկա քաղաքում Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին:

lusine.stepanyan@ysu.am

Լուսինե Սամվելի Ստեփանյան

Գիտաշխատող | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փորձարարական հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ավանեսյան Հ. Մ., Ասրիյան Է. Վ., Ստեփանյան Լ. Ս., Հարությունյան Ն. Ա., Հովհաննիսյան Ս. Վ.

Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ

Степанян Л.С.

Пути диагностики, профилактики и коррекции агессивного поведения у подростков | Учебно-методическое пособие. Авт. изд., ЕГУ, 2014, 50 стр |

Ստեփանյան Լ.Ս.

Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն | Մեթոդական ուղեցույց, Հեղ հրատ., ԵՊՀ, 2013, 80 էջ |
 

Հոդված/Article

Լ. Ս. Ստեփանյան, Լ. Մ. Մասուրյան

Peculiarities of medical-psychological rehabilitation of patients with cervical osteochondrosis (Բժշկա-հոգեբանական վերականգնման առանձնահատկությունները պարանոցային օստեոխոնդրոզով հիվանդների մոտ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 58-62 |

Г. М. Аванесян, Л. С. Степанян, Э. В. Асриян

Влияние современной коммуникативной среды на модификацию способности пространственного восприятия | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы X Международной научно-практической конференции, часть 2. 2017, стр. 20-24 |

Элина Асриян, Лусине Степанян, Елена Старченкова

Психологическое благополучие: анализ понятия | Այլընտրանք: 2017թ․, 3, 247-251 էջ, Հայաստան |

Степанян Л. С.

Антиципационная состоятельность как предиктор акмеориентированного развития | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 617-620

Л. С. Степанян

К вопросу о роли акмеологической культуры личности в профессиональной деятельности | PRZEGLAD WSCHODNIOEUROPEJSKI (East European Review), 2017, VIII(2), 171-179 pp. |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Степанян Л. С.

Психофизиологические корреляты влияния информационных технологий на особенности проявлений агрессивности у студентов | Ананьевские чтения-2017. Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 2017, стр. 75-76 |

Степанян Л. С.

Локализация ФМА вызванных потенциалов коры головного мозга как показатель эффективности коррекции агрессивности у подростков | V Межд. Конференция «Психология индиви­дуаль­ности», сборник материалов, М.: Литературное агенство «Университетская книга», 2015, 379-380 стр. |

Григорян В.Г., Степанян Л.С.

Взаимосвязь самооценки с характерологическими акцентуациями личности студентов | Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2013, 25-27 октября, стр. 247-249

Asriyan E.V., Stepanyan L.S.

The features of spatial orientation’formation | Proceedings of International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied Psychology”, Yerevan, Armenia, 2013, pp 412-415

Степанян Л.С.

Гендерные различия в устойчивости к влиянию психокоррекционных мероприятий | Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2011, 193-195 |