Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Պալարագոյացնող բույսերի հոմեոստազը և պալարագոյացնող պրոցեսների հորմոնալ կարգավորումը in vitro և in vivo պայմաններում», Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Բույսերի ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևան 2001 թ., 03.00.05.

Աշխատանքային փորձ
1978 թ. նախադիպլոմային պրակտիկա՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի աճի ու զարգացման լաբորատորիա, 3 ամիս
1979 - 1986 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ
1981 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1982 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Բախի անվան «Կենսաքիմիայի» ինստիտուտ, բույսերի կենսաքիմիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1987 - 1995 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնին կից գիտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
1995 - 2005 թթ. ավագ գիտաշխատող նույն ամբիոնում,
2001 - 2005 թթ. համատեղությամբ նույն ամբիոնում ասիստենտ,
2005 - 2011 թթ. համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող,
2005 թ-ից մինչև օրս նույն ամբիոնում ասիստենտ,

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի աճի և զարգացման ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի զարգացումը և հորմոնային կարգավորումը», «Բույսերի հյուսվածքային կուլտուրա և միկրոբազմացում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի ‎‎ֆիզիոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA -2011/10081 դրամաշնորհի մասնակից, 2011 թ-ից մինչ օրս
159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից, 2010 թ-ից մինչ օրս
1993-1995 (INTAS), «Մոլեկուլային գենետիկ վերլուծությունը բույսերում օքսիդատիվ սթրեսի ժամանակ»,
2002 - 2005 թթ. (ISTC), «Նոր ջրալույծ բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի ուսումնասիրությունը»,
2008 թ. (ANSEF), «Բակտերիալ մելանինի, որպես բուսական խթանիչի կիրառման հեռանկարները»,
CRDF, ARBI-9006-YE-08, «Բակտերիալ մելանինի կիրառությունը որպես բուսական խթանիչ գյուղատնտեսությունում, խաղողագործությունում և դենդրոլոգիայում»։

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա

Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.
 

Հոդված/Article

Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Some Lamiaceae family plant essential oil chemical composition and their potential as antimicrobial agents against antibiotic-resistant bacteria (Lamiaceae ընտանիքի որոշ բույսերի եթերայուղերը որպես հակամանրէային գործոններ` հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն բակտերիաների դեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-28 |

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Chemical composition and antimicrobial potential of essential oil of Artemisia dracunculus L., cultivated at high altitude Armenian landscape (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճեցված Artemisia dracunculus L. բույսի եթերայուղի քիմիական կազմը և հակամանրէային պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 116-121 |

Hambardzumyan S., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 108-112 |

Zareyan M., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Stizolophus balsamita Lam. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հինախնդիրները: 2017, էջ 96-100 |

Պետրոսյան Մ․ Թ, Սահակյան Ն․ Ժ․, Թռչունյան Ա․ Հ․

Մոդելային փորձերը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով։ «Բնագիտությունը 21-րդ դարում․ Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 175-177 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

A. Trchounian, N. Sahakyan, M. Ginovyan, M. Petrosyan

Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068

N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը