Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Պալարագոյացնող բույսերի հոմեոստազը և պալարագոյացնող պրոցեսների հորմոնալ կարգավորումը in vitro և in vivo պայմաններում», Բուսաբանություն մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Բույսերի ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևան 2001 թ., 03.00.05.

Աշխատանքային փորձ
1978 թ. նախադիպլոմային պրակտիկա՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի աճի ու զարգացման լաբորատորիա, 3 ամիս
1979 - 1986 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ
1981 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Տիմիրյազևի անվան «Բույսերի ֆիզիոլոգիայի» ինստիտուտ, Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1982 թ. վերապատրաստում՝ Մոսկվայի Բախի անվան «Կենսաքիմիայի» ինստիտուտ, բույսերի կենսաքիմիայի լաբորատորիա, 2 ամիս
1987 - 1995 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնին կից գիտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
1995 - 2005 թթ. ավագ գիտաշխատող նույն ամբիոնում,
2001 - 2005 թթ. համատեղությամբ նույն ամբիոնում ասիստենտ,
2005 - 2011 թթ. համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող,
2005 թ-ից մինչև օրս նույն ամբիոնում ասիստենտ,

Կարդացվող դասընթացներ
«Բույսերի ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի աճի և զարգացման ‎‎ֆիզիոլոգիա», «Բույսերի զարգացումը և հորմոնային կարգավորումը», «Բույսերի հյուսվածքային կուլտուրա և միկրոբազմացում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բույսերի ‎‎ֆիզիոլոգիա և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA -2011/10081 դրամաշնորհի մասնակից, 2011 թ-ից մինչ օրս
159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնակից, 2010 թ-ից մինչ օրս
1993-1995 (INTAS), «Մոլեկուլային գենետիկ վերլուծությունը բույսերում օքսիդատիվ սթրեսի ժամանակ»,
2002 - 2005 թթ. (ISTC), «Նոր ջրալույծ բնական կենսաբանորեն ակտիվ մելանինի ուսումնասիրությունը»,
2008 թ. (ANSEF), «Բակտերիալ մելանինի, որպես բուսական խթանիչի կիրառման հեռանկարները»,
CRDF, ARBI-9006-YE-08, «Բակտերիալ մելանինի կիրառությունը որպես բուսական խթանիչ գյուղատնտեսությունում, խաղողագործությունում և դենդրոլոգիայում»։

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգների Հայկական Ասոցիացիա

Մարգարիտ Թորգոմի Պետրոսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Trchounian, M. Petrosyan, N. Sahakyan

Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.) | Springer International. 2016, 25 p.
 

Հոդված/Article

Ն․ Ժ․ Սահակյան, Մ․ Թ․ Պետրոսյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան

Some peculiarities of essential oil of Damask rose growing in high altitude Armenian landscapes (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճող դամասկոսյան մասրենու եթերայուղի որոշ առանձնահատկությունները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 68-74 |

Armenuhi Moghrovyan, Naira Sahakyan, Anush Babayan, Naira Chichoyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Essential oil and ethanol extract of oregano (Origanum vulgare L.) from Armenian flora as natural source of terpenes, flavonoids and other phytochemicals with antiradical, antioxidant, metal chelating, tyrosinase inhibitory and antibacterial activity | Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1809-1816

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

The activity of Alkanna species in vitro culture and intact plant extract against antibiotic resistant bacteria | Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1861-1865

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Izabela Koss-Mikołajczyk, Agnieszka Bartoszek, Tamara Gabour Sad, Muhammad Jawad Nasim, Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Claus Jacob, Armen Trchounian

The Caucasian flora: a still-to-be-discovered rich source of antioxidants | Free radical research. 2019, 12 Sep 2019, pp. 1-10 |

Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Մ. Գինովյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Antibacterial and anti-phage activity of Plantago major L. raw material (Plantago major L. հումքի հակաբակտերիական և հակաֆագային ակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 59-64 |

Ն. Ժ. Սահակյան , Մ. Թ. Պետրոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան

Some Lamiaceae family plant essential oil chemical composition and their potential as antimicrobial agents against antibiotic-resistant bacteria (Lamiaceae ընտանիքի որոշ բույսերի եթերայուղերը որպես հակամանրէային գործոններ` հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն բակտերիաների դեմ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-28 |

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Ա. Հ. Թռչունյան

Chemical composition and antimicrobial potential of essential oil of Artemisia dracunculus L., cultivated at high altitude Armenian landscape (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճեցված Artemisia dracunculus L. բույսի եթերայուղի քիմիական կազմը և հակամանրէային պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 116-121 |

Hambardzumyan S., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 108-112 |

Zareyan M., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

Antioxidant activity of Stizolophus balsamita Lam. in vitro culture | Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հինախնդիրները: 2017, էջ 96-100 |

Պետրոսյան Մ․ Թ, Սահակյան Ն․ Ժ․, Թռչունյան Ա․ Հ․

Մոդելային փորձերը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով։ «Բնագիտությունը 21-րդ դարում․ Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 175-177 |

Semerjyan I., Petrosyan M., Sahakyan N., Trchounian A.

Crupina vulgaris Cass. in vitro culture obtaining | Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 163-166 pp. |

Babayan A., Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The radical scavenging activity of some species of Artemisia genus, represented in Armenian flora | Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 96-99 pp. |

Mikayel Ginovyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian traditional medicine | BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 50, pp. 1-9 |

Ani Avetisyan, Anahit Markosian, Margarit Petrosyan, Naira Sahakyan, Anush Babayan, Samvel Aloyan, Armen Trchounian

Chemical composition and some biological activities of the essential oils from basil Ocimum different cultivars | BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 60, pp. 1-8 |

Sahakyan N., Petrosjan M., Trchounian A.

Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plant | International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 2016, 10 (7), 322-326 pp. |

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Babayan, A. Trchounian

Amberboa sosnovskyi Iljin in vitro culture obtaining | Electronic journal of natural sciences. 2015, 1 (24), p. 7-10 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում (շարունակություն) | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015 թ. էջ 40-46 |

Պետրոսյան Մ., Սահակյան Ն., Թռչունյան Ա.

Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015թ. էջ 46-52 |

Իսաջյան Ս., Սահակյան Ն., Բաբայան Ա, Պետրոսյան Մ.

Hypericum elongatum Ledeb. Մեկուսացված կուլտուրայի միկրոբազմացման առանձնահատկությունները | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու / Collection of Scientific Articles of YSU SSS, 2015, 1.1(4):99-105 |

Դավթյան Հ., Սահակյան Ն., Բաբայան Ա., Պետրոսյան Մ

Sizolophus balzamita Lam. մեկուսացված կալուսի ստացման, աճի և նյութափոխանակության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու / Collection of Scientific Articles of YSU SSS, 2015, 1.1(4):56 - 61

N. Sahakyan, M. Petrosjan, A. Trchounian

Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant callus cultures as novel source with antibacterial activity | Journal of Microbial and Biochemical Technology, 2015, 7(4), 46-46 pp. |

Margarit Petrosyan, Naira Sahakyan, Zaruhi Vardanyan, Anna Poladyan, Yuri Popov, Armen Trchounian

Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant isolated cultures and antimicrobial activity of their extracts: phenomenon, dependence on different factors and effects on some membrane-associated properties of bacteria. | Plant cell tissue and organ culture. 2015, 122(2), 727-738 pp.

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian, A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan

Chemical composition and biological activities of the essential oils of Ocimum basilicum purpureum, Ocimum basilicum thyrsiflora and Ocimum citrodorum | Clinical and experimental dermatology, USA, 2015, 6(3), 43-43 pp. |

Պետրոսյան Մ.Թ., Սահակյան Ն.Ժ., Թռչունյան Ա.Հ.

Ինքնուրույն ուսուցման և հետազոտական աշխատանքի հմտությունների զարգացումը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում | Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես: Համահայկական 4-րդ կրթական գիտաժողով, Երևան 3-4 մայիսի, էջ-147-148, 2014

Պետրոսյան Մ.Թ., Սահակյան Ն.Ժ., Թռչունյան Ա.Հ.

Բույսերի մեկուսացված կուլտուրան ոորպես դեղաբանական նշանակությամբ նյութերի ստացման այլընրանքային աղբյուր | Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, էջ 48-53. 2014

Petrosyan M., Sahakyan N., Babayan A.

Amberboa sosnovskyi Ilyin in vitro culture obtaining | Electronic Journal of Natural Sciences of National Academy of RA, 2014, p. 7-10

Бабаян А. М., Исаджян С. А., Петросян М. Т., Саакяан Н. Ж.

Оценка антимикробной и антиоксидантной активности Hypericum elongatum Ledeb | Актуальные проблемы гуманитарных естественных наук. Москва, н 6-1, с. 38-41, 2014

Т. И. Ширшова, Н. В. Матистова, Н. Ж. Саакян, М. Т. Петросян

Содержание нейтральных липидов и жирных кислот в листьях интактных растений и каллусных культурах Ajuga chia и Ajuga genevensis Lamiaceae. Растительные ресурсы | Л., N3, ст. 389-395, 2012

К. Г. Азарян, М. Т. Петросян

Использование бактериального меланина для размножения декоративных культур | Сб. матер. Всерос.конф. ”Проблемы сохранения раст.мира Сев. Азии и его генофонда”, Новосибирск, с. 6-9, 2011

Ն. Ժ. Սահակյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան

Оптимизация питательных сред для выращивания культур A. genevensis L. и A. chia Schreb. (A. genevensis L. և A. chia Schreb. կուլտուրաների աճեցման համար օգտագործվող սննդամիջավայրերի կազմի օպտիմալացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 46-51 |

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ժ. Սահակյան, Յու. Գ. Պոպով

Введение шафрана посевного (crocus sativus l.) в изолированную культуру (Ցանքսային զաֆրանի (crocus sativus l.) մեկուսացված կուլտուրայի ստացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 36-39 (ռուսերեն) |

Ն. Ժ. Սահակյան, Մ. Թ. Պետրոսյան

Изучение минимальной ингибирующей концентрации изолированной культуры живучки женевской (ajuga genevensis L.) (Ժնևյան ճանկխոտի (ajuga genevensis l.) Մեկուսացված կուլտուրայի նվազագույն արգելակող կոնցենտրացիայի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 50-54 (ռուսերեն) |

Саакян Н.Ж., Петросян М.Т., Попов Ю.Г., Агаджанян Дж.А.

Некоторые особенности метаболизма изолированныхкультур Ajuga genevensis L и . Ajuga chia | Высокие технологии, Фундаментальные Исследования, Образование Том 2 Сб. Труд. 9-ой Межд. Научно Практической конф.” Исследование, разработка и применение высоких технологиив промышленности”, Санкт-Петербург, 2010, 36-37

Sahakyan N.Zh., Petrosyan M.T., Popov Yu.G., Volodin V.V., Matistov N.V., Gruzdev I.V., Shirshova T.I.

Content of neutral lipids and fatty acids in callus cultures and leaves of intact plants of Ajuga genevensis L and Ajuga chia | Second Balkan Conference On Biology, 21-23 Plowdiv, Bulgaria, 2010, pp. 87- 90

Լ. Ե. Տոնոյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Կ. Գ. Ազարյան, Յու. Գ. Պոպով

Влияние бактериального меланина на рост и развитие огурца в культуре in vitro и in vivo (Բակտերիալ մելանինի ազդեցությունը վարունգի աճման և զարգացման վրա in vitro և in vivo պայմաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 50-55 (ռուսերեն) |

К. Г. Азарян, М. Т. Петросян

О применении бактериального меланина в сельском хозяистве и дендрологии | Матер. Межд. конф. “Проблемы современной дендрологии”, Москва, с. 418-422, 2009

Азарян К.Г., Петросян М.Т.

О применении бактериального меланина в сельском хозяйстве и дендрологии | Проблемы современной дендрологии, Матер. межд. науч. конференции, 30 июня-2 июля, Москва, 2009, ст. 418-422

Саакян Н .Ж., Петросян М.Т.

Особенности каллусных культур Ajuga genevensis L. корневого и листового происхождения. Актуальные проблемы ботаники в Армениии | Материалы межд. конф., посвященной 70-летию Института ботаники, бот. Сада НАН РА и 90-летию академика В.О. Казаряна, Ереван, ст. 277-279, 2008

Саакян Н. Ж., Петросян М. Т., Агаджанян Дж. А.

Антибактериальная активность изолированной культуры живучки женевской Ajuga genevensis L. | Биологический журнал Армении, 1-2 (60), ст. 60-65, 2008

Саакян Н. Ж., Петросян М. Т., Агаджанян Дж. А

Перспективы получения биологически активных веществ из изолированных культур Ajuga genevensis L . Биология: Теория, Практика, Эксперимент | Сборник материалов международной научной конференции, с.15-17, Саранск – 2008

К. Г. Азарян, М. Т. Петросян, Л. М. Татевосян, Ю. Г. Попов

Испытание нового бактериального меланина для предпосевной обработки семян овощных культур | Матер. Межд. Конф. “Совр. тенденции в селекции и семен. овощных культур”, Москва, с. 54-58, 2008

К. Г. Азарян, М. Т. Петросян, Л. М. Татевосян, А. С. Овсепян, А. Е. Агаджанян, Ю. Г. Попов

Применение бактериального меланина при выращивании овощных культур | Матер. Межд. конф. "Совр. направ. в развитии научных исслед. в овощеводстве и картофелеводстве". Казахстан, Кайнар, с. 73-78. 2008

Азарян К.Г., Петросян М.Т., Овсепян А.С., Попов Ю.Г.

Применение бактериального меланина в сельском хозчйстве | Биология: Теория, Практика, Эксперимент Сборник материалов международной научной конференции, Саранск – 2008 с.208-211

Պետրոսյան Մ.Թ.

Բույսերի երկրորդային նյութափոխանակության արգասիքները և կենսատեխնոլոգիական մեթոդներով դրանց ստացման հեռանկարները | Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես, 2008, 3-4, 22-26

Тоноян Л.Е., Петросян М.Т.

Изучение влияния бактериального меланина на рост мериклонов огурца и перца | Материалы межд. конф., посвященной 70-летию Института ботаники, бот. Сада НАН РА и 90-летию академика В.О. Казаряна, Ереван, 2008, ст. 282-285

Sahakyan N.Zh., Volodin V.V., Volodina S.O., Agajanyan J.A., Petrosyan M.T., Popov Yu.G.

Isolated culture of Ajuga genevensis L. as a potential source of biological active substances | The New Armenian Medical Journal Vol.2 (2008), N4, December, Yerevan, pp. 65-74

К. Г. Азарян, М. Т. Петросян, Т. Н. Палазян, Р. А. Гандилян

Применение бактериального меланина при выращивании декоративных и плодовых культур | Изв. ГАУА, N 4, с. 5-8, 2007

Ն. Ժ. Սահակյան , Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան , Յու. Գ. Պոպով

Получение изолированных культур AJUGA GENEVENSIS L. и AJUGA CHIA SCHREB L. и их характеристика (AJUGA GENEVENSIS L.- ի և AJUGA CHIA SCHREB.-ի մեկուսացած կուլտուրաների ստացումը և բնութագիրը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 96-100 (ռուսերեն) |

Саакян Н.Ж., Петросян М.Т., Манрикян М.Г., Попов Ю.Г., Агаджанян Дж.

Изучение антимикробной активности изолированных культур Ajuga genevensis L. и Ajuga chia Schreb | “Вестник военномедицинской академии”, Санкт-Петербург, 2006, приложение N1 (15), с. 472-473

Г. Азарян, М. Т Петросян, Дж. Агаджанян, Ю. Г. Попов

Влияние бактериального меланина на рост и плодоношение томата и картофеля | Известия АГУА, № 5/6, с. 5-8, 2005

Yu. G. Popov, K. G. Azaryan, M. T. Petrossyan, J. A. Agadjanyan

Hormon-like influence of bacterial melanin on the cultivated plants | Revue of Cytology et Biology vegetales - Le Botaniste, France, 28(s.i.), pp. 252 -259. 2005

Azaryan K.G., Popov Y.G., Petrosyan M.T., Martirosyan G.G.

Effect of melanin refined preparation of ferment liquid of Bacillus thuringiensis mutant strain on growth and productivity of pepper | Bulletin of Armenian Agricultural Academy, N 4, 5-8, 2004

Yu. G. Popov , K. G. Azaryan , M. T. Petrossyan, D. A. Aghadjanyan

Effect of melanin from cultural liquid of Bacillus thuringiensis on plant growth and development | Abstracts of ESNA XXXIII Annual Meeting, Viterbo-Italy, 2003

Յու. Գ. Պոպով, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Ֆ. Ռ. Ղազարյան, Ժ. Վ. Ծովյան

Получение солеустойчивых линий топинамбура (Գետնախնձորի աղադիմացկուն գծերի ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 113-118 (ռուսերեն) |

Մ. Թ. Պետրոսյան

Динамика содержания свободного пролина в различных органах растений картофеля в связи с гомеокинезом (Կարտոֆիլի տարբեր օրգաններում ազատ պրոլինի դինամիկան հոմեոկինեզի հետ կապված) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 148-152 (ռուսերեն) |

Попов Ю.Г., Щербакова Е.Н., Щербакова Е.Н., Петросян М.Т., Агаджанян Дж.А., Мовсесян Н.С.

Культивирование in vitro тканей и органов растений; прикладные аспекты и перспективы | Материалы науч. конф. “Наука- Производству”, Ереван, 1999, 103-105

Ա. Ա. Համբարձումյան, Պ. Վ. Թոզալաքյան, Ա. Ն. Արզումանյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

Изучение фенилаланин-аммиак-лиазной активности каллусных культур Hieracum cincinnatum fries и Helianthus tuberosus L. (Ճուռակախոտի և գետնատանձի կալուսային կուլտուրաների ֆենիլային-ամոնիակ-լիազային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 67-71 (ռուսերեն) |

Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Գ. Սնափյան, Ջ. Ա. Աղաջանյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Յու. Գ. Պոպով

Влияние окислительного стресса на активность супероксиддисмутазы каллусной культуры Hieracum cincinnatum fries (Ճուռակախոտի կալուսային կուլտուրայի սուպերօքսիդ-դիսմուտազի ակտիվության վրա օքսիդային սթրեսի ազդեցությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 106-108 (ռուսերեն) |

Петросян М.Т., Агаджанян Дж.А., Шамцян М.Г., Попов Ю.Г.

Каллусообразование и органогенез в изолированной культуре топинамбура | Биолог. ж. Армении,. 1996, т. 49, 1-2. с. 18-20

Մ. Թ. Պետրոսյան, Ժ. Վ. Ծովյան

Динамика содержания абсцизовой кислоты в клубнях картофеля в процессе хранения (Աբսցիզային թթվի պարունակության դինամիկան կարտոֆիլի պալարներում նրա պահպանման ընթացքում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն) |

Ժ. Վ. Ծովյան, Մ. Թ. Պետրոսյան, Ն. Ե. Զաքարյան, Լ. Ա. Մուրադյան

Цитокининовая активность столонов и клубней картофеля в период их формирования (Կարտոֆիլի ստոլոնների և պալարների ցիտոկինիեային ակտիվությունը նրանց ձևավորման շրջանում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 128-133 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

A. Trchounian, N. Sahakyan, M. Ginovyan, M. Petrosyan

Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068

N. Sahakyan, M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora | "Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Trchounian

Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity | ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624

M. Petrosyan, N. Sahakyan, A. Avetisyan, S. Aloyan, A. Trchounian

The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape | ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Antoixidant activity from alcohol extracts of some plants of Armenian flora: The highest level and its probable nature | 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018. 2018, p. 63

Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture | XI-th international conference “The biology of plant cells in vitro and biotechnology”. 2018, p. 190

Petrosyan M. T., Sahakyan N. Zh., Aloyan S., Trchounian A.

Comparative analysis of Amberboa sosnovskyi ILJIN intact plant and isolated culture chemical composition and biological activity | XI-th International conference "THE BIOLOGY OF PLANTE CELLS in vitro AND BIOTECHNOLOGY'. 2018, p. 180

Sahakyan N., Petrosyan M., Trchounian A.

The Radical Scavenging Activlty of Ajuga genevensis L. in vitro culture | NutRedOx COST Action CA16112 & Postgraduate Training Network ,'NutriOx', 2017. p. 65 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibacterial, Antifungal and Anti-Phage Activity of Di | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 318 |

N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, A. Babayan, A. Trchounian

Essential Oil from Thymus vulgaris L. as Antimicobial Agent | ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 19 |

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Free radical scavenging activity of Amberboa sosnovskyi ILJIN, Hypericum elongatum LEDEB and Stizolophus balsamita Lam plant isolated cultures | NutriOx 2016, p. 33 |

М. Т. Петросян

Получение изолированных культур некоторых редких и исчезающих видов растений флоры Белгородской области в условиях in vitro | V Международной Школы для молодых ученых «Эмбриология, генетика и биотехнология». 2016, стр. 64-65 |

M. Ginovyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian folk medicine | 41st FEBS Congress. 2016, p. 324 |

M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosian, N. Sahakyan, A. Babayan, S. Aloyan, A. Trchounian

Essential Oils of Basil Plants as Antimicrobial Agents | American Sociaty for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 189

N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Avetisyan, A. Markosian, S. Aloyan, A. Trchounian

Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Ziziphora Clinopodioides Lam. from Armenia | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 188

Naira Sahakyan, Margarit Petrosyan, Armen Trchounian

Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plants | ICAB 2016: 18th International Conference on Advances in Biology. 2016-, p. 105

Popov Yu. G., Petrosyan M. T., Aghajanyan J. A., Hambardzumyan A. A., Sahakyan N. G.

Third Moscow international congress Biotechnology: state of the art and prospects of development | “Antibacterial activity of extracts of the isolated cultures of Ajuga genevensis”, Russia, Moscow, March 14-18 2005