Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն

2016 թ., Բուլղարիա, Բանսկո, Ազատական տնտեսական քաղաքականության միջազգային տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց:
2016 թ., Ռուսաստան, Մոսկվա, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց:
2013 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման «Mathematica» համակարգչային ծրագրի դասընթաց:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման iTEP անգլերենի ծրագիր, «C1» մակարդակ:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման լսարանային ցուցադրությունների, համակարգչային գրագիտության, դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից մեթոդներ, մասնագիտական արդի հիմնախնդիրները թեմաներով դասընթացներ:
2008 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման մանկավարժական-հոգեբանական մասնագիտացման դասընթաց:
2006թ․ դոցենտի գիտական կաչում:
2004թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա:
2002թ. տնտեսագիտության թեկնածու:
1998թ. Հայաստան, Երևան, Հայաստանի զարգացման գործակալություն Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ծրագիր։
1998թ Կիպրոս. Նիկոսիա, Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Երիտասարդ մենեջերների ծրագիր։
1997-2000թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, հայցորդ:
1990-1995թթ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2007 թ.-ից առ այսօր, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ:
1998– 2006 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ:

1995-2008թթ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային Բանկի վարկային ծրագիր) Խթանող ինժեներ, Ձեռքբերումների վարչության մասնագետ
2004թ․ Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն, գործադիր տնօրեն, խորհրդի նախագահի տեղակալ:
1995-1996թթ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն, Հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ:
1993-1994 Երեւանի ֆոնդային բորսա, աճուրդների կազմակերպման մասնագետ:

Դասավանդվող դասընթացներ.
Տնտեսության հանրային կառավարում, տնտեսագիտական սոցիոլոգիա, զարգացման քաղտնտեսության ռազմավարական ծրագրավորում, տնտեսագիտական տեսություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ.
Տնտեսական անվտանգություն, տնտեսական զարգացում, սոցիալ-հոգեբանական տնտեսագիտություն, ազգային տնտեսություն:

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:, գերմանարեն-բառարանով։

m. yeghiazaryan@ysu.am

Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Մ. Ռ. Եղիազարյան, Հ. Վ. Մկրտչյան , Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք) | Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
 

Հոդված/Article

Մարգարիտա Եղիազարյան, Տ. Տոնիկյան

Կառավարման հոգեբաանական գործոնը և ուժային կառույցներում մասնագիտական ագրեսիվության դրսևորումները | Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, Երևան, Ապրիլ-հունիս 2020թ, էջ 362-372

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ա. Օհանջանով, Մ. Բունիաթյան

ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի | Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 /01/,Երևան 2020թ, էջ 319-330

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ն. Խաչատրյան

Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ | Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես,Երևան, Հունվար-մարտ (25.01.2020 – 14.02.2020) 2020թ, էջ 434-442

Մարգարիտա Եղիազարյան, Ա. Օհանջանով

Ընկերությունների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Հայկական տնտեսագիտական հանդես, Երևան, 1,2020, 11-124 էջ

Մարգարիտա Եղիազարյան, Մարտիրոսյան Ա.

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման տնտեսական և ռազմաքաղաքական ասպեկտների կոորդինացման հիմնախնդիրները | ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական Ազգային Հետազոտական համալսարանի «Հայկական Բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված. Աշխատանքային տետրեր 3 – 4 (43 – 44). – Եր.: 2017 թ., էջ 124 – 141
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը