Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի միջազգային տնտեսական կապերի բաժին, տնտեսագետ, միջազգային տնտեսական կապերի մասնագիտությամբ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
1998 թ. Կիպրոսի մենեջմենթի միջազգային ինստիտուտ, Կիպրոս Նիկոսիա
Երիտասարդ մենեջերների ծրագրի վկայական հետևյալ կուրսերի դասընթացների մասնակցությամբ
 • Շուկայական տնտեսություն
 • Ծրագրի կառավարում
 • Կորպորատիվ ռազմավարություն
 • Մարկետինգի մենեջմենթ
 • Հաշվապահություն
 • Ֆինանսներ և բանկային գործ
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  1998 թ. Մենեջմենթի եւ բիզնեսի ուսումնասիրման վկայական, ներկայացվել է Հայաստանի զարգացման գործակալության կողմից
  2004 թ. Բիզնես անգլերեն լեզվի վկայական, աստիճան B, Vantage, տրված Քեմբրիջի համալսարանի կողմից, Մեծ Բրիտանիա
  2016 թ. Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթաց
  2016 թ. Բուլղարիայի Բանսկո քաղաք, ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսագիտության ամառային դպրոց

  Գիտական աստիճան, կոչումը
  2002 թ-ին Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից
  2006 թ-ին Դոցենտ, շնորհվել է ԲՈՀ-ի կողմից

  Աշխատանքային փորձ
  1998 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսկան հարաբերությունների ամբիոն, դոցենտ
  1995 - 2008 թթ. Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ (Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիր), Ձեռքբերումների վարչություն առաջատար մասնագետ,
  2004 թ. «Սոցիալական կապիտալ» հայական հասարակական կազմակերպություն, խորհրդի նախագահի տեղակալ,
  1998 - 2001 թթ. Միջազգային տեխնոլոգիաների գիտական կենտրոն A-108-98 ծրագիր (դրամաշնորհ) բիոլոգիական ակտիվ նյութերի սինթեզ, հաշվապահ,
  1995 - 1996 թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, հեռանկարային զարգացման վարչություն, առաջատար մասնագետ, «ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Հունաստանի և Իտալիայի հետ» հետազոտական աշխատանք,
  1993 - 1994 թթ. Երևանի ֆոնդային բորսա, առաջին կարգի մասնագետ:

  Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Տնտեսագիտական տեսություն-2
 • Ազգային տնտեսություն
 • Տնտեսական պատմություն
 • Տնտեսական սոցիոլոգիա

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  2006 - 2008 թթ. ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն
  2007 թ-ի Փոքր և միջին ձեռնարկություններում զբաղվածության հետազոտության շրջանակի մշակում` համաձայն ՀՍՆՀ և Համաշխարհային Բանկի միջև կնքված պայմանագրի
  2006 թ-ի Համայնքների ըստ սոցիալական խնդիրների լուծման առաջնահերթույան դասակարգման հետազոտության շրջանակների մշակում համաձայն ՀՍՆՀ և ՀԲ միջև կնքված պայմանագրի
  2004 - 2007 թթ. Աշխատաշուկան և բնակչության միգրացոին հոսքերի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները (ՀՀ օրինակով): ԵՊՀ պետական թեմա
  2007 - 2010 թթ. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարստության բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման պրոբլեմները ՀՀ անցումային տնտեսությունում (տեսություն, մեթոդաբանություն, պրակտիկա): ԵՊՀ պետական թեմա

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ի «Սոցիալական կապիտալ» հայկական հասարակական կազմակերպություն
  Խորհրդի նախագահի տեղակալ
 • Մարգարիտա Ռաֆայելի Եղիազարյան

  Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

  Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը | Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ

  Լ.Հ.Խաչատրյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

  Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ | Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176

  Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

  Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

  Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

  ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Հ. Վ. Մկրտչյան , Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

  ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք) | Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ

  Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

  Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ

  Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Մ. Ռ. Եղիազարյան, Կ. Ռ. Ավետիսյան, Հ. Ն. Գալստյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Ֆ. Գ. Գաբրիելյան

  Տնտեսագիտության ներածություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ

  Վ. Հովսեփյան, Ա. Մարտիրոսյան, Մ. Գրիգորյան, Մ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Հ. Գալստյան, Հ. Մկրտչյան, Վ. Գաբրիելյան

  Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Ս. Արասխանյան, Ա. Կարապետյան

  Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի իրավիճակի վերլուծություն | Рынок капитала в Армении, аналитический журнал, 17,18 (75,76), сентябрь, 2001г., стр. 50-51
   

  Հոդված/Article

  Мартиросян А. Р., Егиазарян М. Р.

  Методологические аспекты экономической безопасности Армении | Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16

  Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

  Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia | Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133

  Martirosyan A. R., Yeghiazaryan M. R.

  Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia | Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26

  Ղարիբյան Գ., Եղիազարյան Մ., Իսահակյան Ռ.

  Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193 |

  А.Р.Мартиросян , М.Р.Егиазарян , Մ.Մ. Բունիաթյան

  Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление | Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262

  М. Р. Егиазарян, А.О. Акопджанян, А.П. Хандамирян

  Социально-психологический потенциал воздействия рекламы на экономическое поведение люде | Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1, Январь 2011, Москва, 38-41 стр.

  Егиазарян М. Р., Мартиросян А.Р., Петросян Г.К.

  Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе | Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37

  Մ.Ռ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան

  Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր |

  Եղիազարյան Մ.Ռ., Խաչատրյան Լ.Հ., Մարտիրոսյան Ա.Ռ.

  Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր

  Մ.Ռ. Եղիազարյան, Լ.Հ. Խաչատրյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

  Բնակչության կյանքի մակարդակը և բնապահպանական խնդիրները | «Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 103-105

  Егиазарян М., Мартиросян А., Акопджанян А.

  Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований | Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.

  Մ. Ռ Եղիազարյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Հ. Գ. Մարգարյան

  Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները | «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12 |

  Մ. Եղիազարյան, Ա.Մարտիրոսյան, Գ. Ղազարյան

  «Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր |

  Մ. Եղիազարյան, Ա.Մարտիրոսյան

  Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները | Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ. |

  Մ.Ռ.Եղիազարյան, Լ.Հ. Խաչատրյան, Ա.Պ.Խանդամիրյան

  Սոցիալական կապիտալ, էությունը դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» հանդես, էջ 172-176

  Գ. Ա. Ղարիբյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան

  Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133

  Ա. Խառատյան , Մ. Եղիազարյան

  Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա | Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30

  Գ. Ղարիբյան , Մ. Եղիազարյան

  Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132

  Ա. Խառատյան, Մ. Եղիազարյան

  «Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը | ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31

  Մ. Ռ. Եղիազարյան, Լ. Հ. Խաչատրյան

  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնահարցի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 11-17 |

  Մ. Եղիազարյան

  Զբաղվածության խնդիրը գլոբալացման պայմաններում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #8-9, հունիս-հուլիս, 2003թ., էջ 71-73

  Մ. Եղիազարյան

  Գլոբալացման ժամանակակից միտումները և դրանց սոցիալական հետևանքները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, օգոստոս-սեպտեմբեր 2003թ., էջ 174-179

  Մ.Եղիազարյան, Լ. Խաչատրյան

  Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը որպես զբաղվածության հիմնախնդրի լուծման կարևորագույն ուղղություն Հայաստանի Հանրապետությունում | Բանբեր Երևանի համալսարանի, #2, Երևան 2003թ., էջ 11-17

  Մ. Ռ. Եղիազարյան

  Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 139-146 |

  Մ. Ռ. Եղիազարյան

  Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 172-180 |

  Եղիազարյան Մ.Ռ.

  Անցումային շրջանում ՀՀ բնակչության կառուցվածքի և զբաղվածության հարցի շուրջ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 1 (103), Երևան, 2001թ, էջ 172-180

  Եղիազարյան Մ.Ռ.

  Քողարկված գործազրկությունը որպես անցումային տնտեսության երևույթ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N. 2 (204), Երևան, 2001թ, էջ 139-146

  Եղիազարյան Մ.Ռ.

  ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական բնութագրերի և բնակչության սոցիալական իրավիճակի շուրջ | Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ., էջ 262-271

  Եղիազարյան Մ.Ռ.

  Թաքնված զբաղվածությունը որպես անցումային տնտեսության բնութագրող պարամետր, նրա փոփոխման միտումները | Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան, 2001թ, էջ 252-262