Մարիամ Գարեգինի Խաժակյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1987-1992 - Վ. Յա. Բրյուսովի անվ. Օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
1992-1994– թիվ 115 միջն. դպրոցում անգլերեն լեզվի ուսուցչուհի
1994-ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2003- AASE անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Մարիամ Գարեգինի Խաժակյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

L. Hambardzumyan, A. Ayunts, A. Ghukasyan, M. Khazakyan

A Course in Modern English | A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010

Մ. Խաժակյան, Ա. Այունց, Անուշ Ռաֆիկի Ղուկասյան , Լ. Համբարձումյան

A Course in Modern English | Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ

L. Hambardzumyan, A. Ayunts, A. Ghukasyan, M. Khazakyan

A Course In Modern English (Intermediate level) | Textbook, Երևան, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
 

Հոդված/Article

Մարիամ Խաժակյան

Խոսքի տեմպը և դրա դասավանդման մեթոդաբանությունը ուսումնառության գործընթացում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 72-79 |

Mariam Khazhakyan

The Role of Prosody in Text Interpretation | Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 103-110 pp. |

Նաիրա Գասպարյան, Մարիամ Խաժակյան

Լսողական հմտությունների ամրապնդումը համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 125-134 էջ |

Խաժակյան Մ.

Տեմբր 2-ը որպես տեքստակազմիչ միջոց | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 74 - 88 |

Մարիամ Խաժակյան, Իրինա Մխիթարյան

Խոսքի տեմպը | ԵՊՀ, անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 2010, էջ 46-49
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը