Մարիամ Վրույրի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանող
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ասիստենտ
Թեկնածուական աշխատանքի թեմա - Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» աշխարհաբար և ռուսերեն թարգմանությունները

Աշխատանքային փորձ
1988 թ. հոկտ. մինչ այժմ` ԵՊՀ բանաս. ֆակ. հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու և գրականություն - բակալավրիատ
Թարգմանության տեսություն - մագիստրատուրա, բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, ընդհանուր լեզվաբանություն, թարգմանության տեսություն, ռուսաց լեզու

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մարիամ Վրույրի Կիրակոսյան

Ասիստենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ

M. Kirakosyan, S. Gasparyan

Armenian - Russian, Russian - Armenian Dictionary | Yerevan, 2011, “Areg” Publishing House, pages 1000.

Մ. Կիրակոսյան, Ս. Գասպարյան

Հայերեն-ռուսերեն, ռուսերեն-հայերեն բառարան | Երևան, 2011թ. «Արեգ» հրատարակչություն, 1000 էջ

Մ. Կիրակոսյան, Ս. Գասպարյան

Հայերեն-ռուսերեն զրուցարան | Երևան, 2010 թ., «Արեգ» հրատարակչություն

M. Kirakosyan, S. Gasparyan

Armenian - Russian phrasebook | Yerevan, 2010, “Areg” Publishing House

Мариам Киракосян, Самвел Гаспарян

Русско- армянский разговорник | Երևան, 2009թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 128 էջ

Մ. Վ. Կիրակոսյան, Ս. Գասպարյան

Ռուսերեն- հայերեն, հայերեն- ռուսերեն բառարան | Երևան, 2007 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 600 էջ

Մ. Կիրակոսյան, Լ. Մաքսուդյան

Հայերեն- ռուսերեն բառարան | Երևան, 2003 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, 128 էջ

M. Kirakosyan, L. Maksudian

Armenian - Russian Dictionary | Yerevan, 2003, “Areg” Publishing House, pages 128

М. Киракосян, Л. Максудян

Самоучитель армянского языка | Երևան, 1999 թ., «Արեգ» հրատարակչություն

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Մանկական քրիստոնեական հանրագիտարան | Երևան 1998 թ., «Արեգ» հրատարակչություն, հոդվածների ծավալը` 25 էջ

M. Kirakosyan

Peculiarities of Movses Khorenatsi’s “Armenian History” New Armenian translations | Yerevan, 1998, YSU Journal, pages 6

M. Kirakosyan

Christian encyclopedia for children | Yerevan, 1998, “Areg” Publishing House, pages 25

M. Kirakosyan

Russian translation of Movses Khorenatsi’s “Armenian History” | Yerevan, 1988, Armenian Language and Literature
 

Հոդված/Article

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ոճական առանձնահատկությունները | Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2010

M. Kirakosyan

Russian - Armenian, Armenian - Russian Dictionary | Yerevan, 2010, “Areg” Publishing House, co-author Samvel Gasparyan, pages 600

M. Kirakosyan

Movses Khorenatsi’s “Armenian History” stylistic peculiarities | Yerevan, 2010, Armenian Language and Literature

M. Kirakosyan

Russian - Armenian phrasebook | Yerevan, 2009, “Areg” Publishing House, co-author Samvel Gasparyan, pages 128

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Մովսես Խորենացու «Ողբի» ռուսերեն առաջին թարգմանությունը | Բանբեր Հայաստանի արխիվների (թիվ 2), Երևան, 2006 թ

M. Kirakosyan

Movses Khorenatsi’s “Lamentation” first Russian translation | Yerevan, 2006, Harbinger Armenian Archives, No.2

M. Kirakosyan

The correlations of the unit of translation and context | Yerevan, 2004, Armenian Language and Literature

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Թարգմանության միավորի և խոսքաշարի փոխհարաբերությունը | Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2004

Mariam Kirakosyan, Lusik Maksudian

Manual for self-tuition of Armenian language (in Russian) | Yerevan, 1999, “Areg” Publishing House, pages 192

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» աշխարհաբար թարգմանությունների առանձնահատկությունները | Հանդես Երևանի պետական համալսարանի, Երևան, 1998

Մ. Վ. Կիրակոսյան

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ռուսերեն թարգմանությունները | Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1988