Մարիամ Հովիկի Մելքոնյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության մագիստրատուրա
2016թ -ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի, թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2015թ -ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2016թ -ից ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ադրբեջաներեն, օսմաներեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Օսմանյան գրականության պատմություն, ադրբեջանական լեզու և գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, ադրբեջաներեն

mariam.melkonyan@ysu.am

Մարիամ Հովիկի Մելքոնյան

Դասախոս | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարիամ Մելքոնյան

15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41

Մելքոնյան Մարիամ

Բանաստեղծ-մեկենաս հարաբերությունների արտացոլումն օսմանյան դիվանի գրականության մեջ (15-16-րդ դարերի կին գրողների գրական գործունեության օրինակով) | Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2018, 1, էջ 291-304

Մարիամ Մելքոնյան

Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում | Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24

Մելքոնյան Մարիամ

Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում» | Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288 |

Մարիամ Մելքոնյան

Կնոջ կարգավիճակի արտահայտումը Միհրի Հաթունի «Hâteme-i Risâle» ստեղծագործության մեջ (15-16-րդ դարեր) | Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, XI-XII հատոր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 275-280