Մարինե Մարտունիկի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1998 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուկտետ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2008 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Իմացական գործընթացների հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Մասնագիտական կայացման ճգնաժամեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բիզնեսի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Ինժեներական հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Գործնական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մարինե Մարտունիկի Սահակյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մարինե Սահակյան

Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ

Մարինե Սահակյան

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ |
 

Հոդված/Article

Սահակյան Մարինե

Աղանդների քայքայիչ ներգործությունը անձի վրա | Հայաստանի 3-րդ Միջազգային բժշկական Համագումարի նյութեր, ԵրՊԲՀ, «Ասողիկ» հրատ., 2011, էջ 210-211

Sahakyan M.

Problems connected with the psychological character of the pain | World Psychiatric Association, Regional Meeting, "Mental health in a changing world", Abstract book, 2011, Yerevan, p. 96-97

Մ. Սահակյան

Կրոնի և հոգեբանական գիտության կապը | «Ժամանակակից մարտահրավերներ» միջբուհական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված աստվածաբանության ֆակուլտետի 15-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 26-33

М. М. Саакян

Особенности личности руководителя | "Современные Прикладные Направления и Проблемы Психологии", "Ананьевские Чтенея-2010", Материалы научной конференции, Часть I, изд-во Петербургского университета, 2010, с. 374-376

Սահակյան Մ. Մ.

Հաղորդակցության սինտոնիկական մոդելը կառավարման հարաբերություններում | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 7-10
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Марине Саакян

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера | Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182