Մարինե Մարտունիկի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1998 թթ. ասպիրանտուրա, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուկտետ
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2008 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, ՀՀ, ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
1996 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Իմացական գործընթացների հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Մասնագիտական կայացման ճգնաժամեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բիզնեսի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Ինժեներական հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Գործնական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մարինե Մարտունիկի Սահակյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մարինե Սահակյան

Լիդերության մոդելի հոգեբանական հիմքերը (արդյունավետ գործող ղեկավարի օրինակով) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 306 էջ

Մարինե Սահակյան

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 140 էջ |
 

Հոդված/Article

Մ. Սահակյան

Էմպաթիան որպես ուսուցչի գործունեության արդյունավետության ապահովման անհրաժեշտ պայման | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, 1-2, 2003, էջ 41-45

Մ. Մ. Սահակյան

Հրամանատարի որոշում կայացնելու հոգեբանական հիմքերը | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2003, էջ 115-119

Марине Саакяан

Психологическое своеобразие управления в современных экономических отношениях | "Рынок капитала в Армении", аналитический журнал, N 1-2 (83,84), 2002, с. 50-55

Մ. Սահակյան

Մարդկային գործոնի դերը կառավարման հարաբերությունների զարգացման ընթացքում | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», № 3-4, 2002, էջ 57-67

Մ. Սահակյան

Հոգեբանական ծառայության հրատապությունը դպրոցում | «Գործնական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները Հայաստանում» երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 51-52
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Марине Саакян

Особенности эксплицита и имплицита спортивного тренера | Образование и спорт в эпоху могущества и счастья. 2017, стр. 182