Մարինե Հարությունի Յաղուբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ., ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության մագիստրոս
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Գիտական կոչում
2012թ. Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից առ այսօր, ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2008 թթ. ՀՊՄՀ Արտասահմանյան լեզուների և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ), տեսական քերականություն և տիպաբանություն

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հոկտեմբերի 26-27, 2006 թ., Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, Գիտաժողով, Երևան

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

Մարինե Հարությունի Յաղուբյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 3 | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Part 1 | Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |

Marine Yaghubyan, Marianna Ohanyan, Armine Khachatryan, Siranoush Ghaltakhchyan, Lusine Hambardzumya, Izabella Sahakyan, Syuzanna Grigoryan

Guidebook English For University Students | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ |

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 1 | Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p. |
 

Հոդված/Article

Marine Yaghubyan

The Use of Positive and Negative Politeness Strategies to Express Request in English and Armenian Cultures | Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 141-150 էջ

Marine Yaghubyan

Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of the Meaning | Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 47-58 pp. |

Marine Yaghubyan

The Role of Games in Foreign Language Teaching | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան

Marine Yaghubyan

Correlation as a Means of Expressing Syntactic Connections of Parenthetical Construction with Main Sentence | Armenian Folia Anglistika, 2015, 1-13, 44-49 pp. |

Yaghubyan M.

Phonetic and graphical isolation of parenthetical constructions | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 25 - 30 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Yaghubyan Marine

Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան |