Մարինե Սամվելի Յարմալոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի հայցորդ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի մագիստրոսի աստիճան
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, սոցիալական աշխատանքի բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. Հոգեկան առողջության հիմնադրամի ցերեկային կենտրոնի սոցիալական աշխատող
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից առ այսօր Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի խորհրդի/վարչության անդամ

Գիտական աստիճան
Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

Կարդացվող դասընթացները
Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականություն, սոցիալական իրավունք, սոցիալական բարեկեցությունը հետխորհրդային երկրներում, միջոցների հավաքագրում, սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում, սոցիալական աշխատանքի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրություններ
Սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական քաղաքականություն, սոցիալական աշխատանքի տեսություններ

Մասնակցությունը գիտական կոնֆերանսներին
Հայաստան, Մոլդովա, Ռումինիա, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Internet

Մարինե Սամվելի Յարմալոյան

Ասիստենտ | Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Ելենա Հարությունյան, Յարմալոյան Մարինե, Կարապետյան Տաթևիկ, Գեղամյան Նունե

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար | Ասողիկ, 2019, 262 էջ

Վարդանյան Եվգինե, Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ, Յարմալոյան Մարին, Գեղամյան Նունե, Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև, Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք

Համայնքային սոցիալական աշխատանք | Ասողիկ, 2019, 392 էջ

Марине Ярмалоян

История становления и развития института приемной семьи | вып. 1-2, 2011
 

Հոդված/Article

Marine Yarmaloyan, Rebecca L. Thomas, Grace Felten, Lisa Yagaloff

Returning Home: The Experiences Of Resettlement For Syrian-Armenian Refugees Into Armenia | Journal Of International Migration And Integration, 2019, 1874-6365 (Online), 1-16

Մարինե Յարմալոյան

Սոցիալական պաշտպանության համակարգի ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մոտեցումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 38-47 |

Մարինե Յարմալոյան

Մեծահասակների ուսուցման մեթոդների ընտրության հիմնախնդրի շուրջ | Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 57-70 |

Մարինե Յարմալոյան

ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 19-28 |

Մարինե Յարմալոյան

«Բարեկեցության պետություն» եզրույթի բովանդակության հստակեցման հիմնախնդրի շուրջ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.6(16), 22-26 էջ |

Մարինե Յարմալոյան

«Սոցիալական պաշտպանություն» եզրույթի բովանդակությունը. կատեգորիալ վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 21-27 |

Մարինե Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանվածությունը հետխորհրդային Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-11 |

Մարինե Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը հետխորհրդային Հայաստանում. ձևավորման ընթացքը և զարգացման հեռանկարները | Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. արդի զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու: 2015թ․1, 15-24 էջ |

Մարինե Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգային, կառուցվածքագործառութային և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2015թ․, 1.7(10), 15-21 էջ |

Մ. Յարմալոյան

Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26 |

Մարինե Յարմալոյան

Որդեգրումն `որպես ընտանեկան խնամքից զրկված երեխաների այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման նախընտրելի ձև | Մանկավարժական միտք,թիվ 3-4,2011,«Զանգակ-97»հրատարակչություն,Երևան,էջ 223-227:

Մարինե Սամվելի Յարմալոյան

Խնամատար ընտանքի ինստիտուտի ձևավորման և զարգացման պատմությունը | Մանկավարժական միտք, թիվ 1- 2, 2012, «Զանգակ-97» հրատարակչություն, Երևան, էջ236-242