Մարտին Գրիգորի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1966 - 1971 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Ներդրված երկբաղադրիչ գրավիտացվող ենթահամակարգերի հավասարակշռության ու կայունության տեսությունը», 1976, Երևանի պետական համալսարան (տեսական, մաթեմատիկական ֆիզիկա) 1976 թ., Երևան
Դոկտորական թեզ` «Ներգրված գրավիտացվող ենթահամակարգերի դինամիկա», 1986, ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղաֆիզիկական աստղադիտարան (աստղաֆիզիկա, 01.03.020)

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
2000 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
1994 - 2000 թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ պրոռեկտոր,
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ,
1986 - 1990 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
1978 - 1990 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1971 - 1978 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
Չինական ժողովրդական հանրապետություն

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
l. Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները
2. Մոլեկուլային ֆիզիկա և ջերմադինամիկա
3. Էլեկտրականություն և մագնիսականություն
4. Երկնային մեխանիկա
5. Կոսմիկական մագնիսա-հիդրոդինամիկա
6. Ալիքային պրոցեսներ

Գիտական հետաքրքրություներ
Գրավիտացվող համակարգերի կայունություն բնագավարը, թաքնված զանգված
S, Sb, E գալակտիկաների ենթահամակարգերի դինամիկա
Աստղային դինամիկա
Ոչ գծային խտության ալիքների ուսունմասիրությունը գրավիտացվող համակարգերում
Աստղագիտական շիթերի մրրկային տեսություն զարգացում
Գալակտիկաների ֆիզիկա
Տեսական աստղաֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
1992 - 2007 թթ. ֆինանսավորվող գիտական թեմայի ղեկավար, ներկայումս, գիտական թեմայի ավագ գիտաշխատող
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարանին կից մասնագիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի խերհրդի անդամ

Մասնակցությունը կոնֆերանսներին
Int.conf. «Interstellar Medium», Kiev, Goloseevo - 1974 թ.
Int. conf. «Relativity Theory & Gravitat»,Stokholm - 1986 թ.
Всвсоюзн. конф. ГР-3, Ереван - 1972 թ.; ГР-6, Москва-1984; ГР-7, Ереван -1988 թ.
Int. Conf. GR-5, Perth, Australia, 1988 թ.
Всвсоюзн. конф. «Проблемы физики и динамики звездных систем». Ташкент, 1989 թ.
Всвсоюзн. конф. «Вопросы небесной механики и звездной динамики». Алм-Ата,1990.
Int.Conf. «Problems In Astroph.», Nanjing, China, 1992 թ.
Int.conf. «Thе Cold Universe», Savoie, France, 1993 թ.
Int.conf.«Structure and Evolut. of Stellar Systems». Petersburg, 1995 թ.
Int.conf.«Dynamics of stellar systems & Structure of The Galaxy». Warsaw, Poland,1998 թ.
Int. IAU 184-th Colloquium. Byurakan, 2001 թ.
Int. Conf. «Metal Rich Universe», La Palma, Spain. IAC-2006 թ.
Int. IAU Conf. «Our Non-stable Universe», Yerevan, JENAM - 2007 թ.
Int.conf. «Physics of compact objects». Yerevan, 2008 թ.
Int. Conf. «Protostellar Jets in Context». Rhodos, Greece, 2008 թ.
Int.conf. «Wave Phenomena in the Earth Atmosphere». Praha, 2009 թ.
Int. Conf. «Dynamics & evolution of disc galaxies». Pushchino, Moskow, 2010 թ

Գիտական կապեր
ՌՖԳԱ Կոսմիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Մոսկվա
ՌՖԳԱ Տեսական աստղաֆիզիկայի ինստիտուտ, Ս.Պետերբուրգ
Շտենբերգի անվ. Աստղադիտարան, Մոսկվա
Տեներիֆեի Աստղադիտարան, Իսպանիա
Շանհայի և Պեկինի աստղադիտարաններ, Չինաստան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մարտին Գրիգորի Աբրահամյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Martin G. Abrahamyan

Mathematcs for Medical Students | Էդիթ Պրինտ, 2019, 79 էջ

Մ.Հայրապետյան, Մ.Աբրահամյան, Ռ.Գաբրիելյան, Գ.Մուրադյան, Մ.Հարությունյան, Հ.Ենոքյան

Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց: Մեխանիկա | ԵՊՀ հրատ., 2018, 150 էջ

M. G. Abrahamyan

Basics of nonlinear wave theory | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 45 p.

Martin Abrahamyan

Лекции по курсу общей физики том 1 | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.

Мартин Абрамян

Лекции по курсу общей физики том II | LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
 

Հոդված/Article

Martin G. Abrahamyan

New Exact Solutions for Modified Burgers Vortex | To Physics Journal, 2019, Vol. 3, 73-76 էջ

Martin G. Abrahamyan

Some Aspects of the Physics of Gas Flow in the Respiratory System | International Journal of Clinical and Experimental Medical Sciences, 2018, 4(1), 1-4 pp. |

Martin G. Abrahamyan

On the Physics of the Bone Fracture | International Journal of Orthopedics and Traumatology. 2017, 2(1), pp. 1-4 |

М. Г. Абрамян

Вихрь Бюргерса в протопланетном диске | Астрофизика (Astrophysics). 2017, 60 (1), стр. 147-158 |

M. G. Abrahamyan

Launching Jets From the Transitive Layer of Accretion Disks by Burgers Vortex | Journal of Physics & Astronomy. 2017, 5(2), pp. 1-14 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

M. G. Abrahamyan

Formation of planetesimals by Burgers vortex | Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena and Evolutionary Processes. 2016, p. 100 |