Մարտին Գևորգի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի Ֆակուլտետ,
1976 - 1979 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր
թեկնածուական` «Օրթոգոնալ շարքերի զուգամիտությունը մետրիկաներում», 1980 թ., ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական` «Ֆուրիեի սովորական և կրկնակի շարքերի ըստ լրիվ օրթոնորմալ համակարգերի զուգամիտությունը», 1997 թ., ԵՊՀ (Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ)

Աշխատանքային փորձ
1978 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Մադրիդի Ինքնավար Համալսարան, 1993 - 1994 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, ֆունկցիոնալ անալիզ, ֆուկցիաների տեսություն, գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 - 1996 թթ. «MVR000» International Science Foundation
1996 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1998 թ. «Պրոմեթևս-Գիտություն», Joint- Stock Company
1997 - 1999 թթ. «96-880» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2000 - 2003 թթ. «00-310» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2004 - 2007 թթ. «01-00» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում
2008 թ. «45» ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորում

Մրցանակներ
Լավագույն գիտական աշխատանք 2009 թ.
ՀՀ նախագահի մրցանակ 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, գերմաներեն

gmarting@ysu.am

Մարտին Գևորգի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Мартин Григорян

Ряды по классическим системам | LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017, 329 p.
 

Հոդված/Article

Г.Г. Геворкян, М.Г. Григорян

О сходимости квадратичных частных сумм кратного ряда Франклина к бесконечности | Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)), 2020, 55, 1, 9-18 էջ

Martin G.Grigoryan

Functions, universal with respect to the classical systems | Advances in Operator Theory, 2020, 5, 2 Online, 3-22 էջ

Մ․ Գ․ Գրիգորյան, Ա․ Լ․ Ղազարյան, Գ․ Գ․ Ղազարյան

On the uniform convergence of double Furier–Walsh series (Ուոլշի կրկնակի համակարգով Ֆուրիեի հավասարաչափ զուգամիտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 20-28 |

M. G. Grigoryan

On the Absolute Convergence of Fourier–Haar Series in the Metric of Lp(0, 1), 0 < p < 1 | Journal of Mathematical Sciences, 2019, 243, 6, 844–858 էջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Г.М. Григорян, В. Г. Кротов

Квазибезусловная базисность системы Фабера – Шаудера | Украйнский математичний журнал (Ukrainian Mathematical Journal), 2019, 71,2, 210-219 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը