Մերի Բաբկենի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1991 - 1996 թթ. բարձրագույն, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական «Հայաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն», 2013, ԺԳ.00.01 մասնագիտական խորհուրդ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1998 թթ. ք. Երևան «Բարիկ Ա» միջնակարգ մասնավոր քոլեջի կենսաբանության ուսուցչուհի
1998 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռեկտորատի գործավար
2003 - 2007 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն
2006 - 2013 թթ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն
Մանկավարժության ներածություն
Համեմատական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն
Հրթության կառավարում
Հայաստանի և այլ երկրների կրթության համակարգերի կառավարման համեմատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում՚» ՀԿ-ի անդամ

mavetisyan@ysu.am
(+374 10) 55-46-01

Մերի Բաբկենի Ավետիսյան

Ասիստենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Аветисян Мери Бабкеновна

Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Республики Армения И Италии | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 62-66 էջ

Мери Аветисян

Применение Современных Методов Воспитания В Семьях С Различными Подходами К Процессу Социализации Личности Ребенка | Գիտական Արցախ, 2020, 1(4), 162-169 էջ

Аветисян Мери

Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Италии И Германии | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 2(2), 100-108 էջ

Аветисян Мери Бабкеновна

Сравнительный Анализ Управления Системами Высшего Образования Франции И Италии | Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 4, 177-181 էջ

Аветисян Мери

Сравнительный Анализ Управления Систем Высшего Образования Во Франции И В Испании | Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1, 203-211 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը