Մերի Բաբկենի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1991 - 1996 թթ. բարձրագույն, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական «Հայաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն», 2013, ԺԳ.00.01 մասնագիտական խորհուրդ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1998 թթ. ք. Երևան «Բարիկ Ա» միջնակարգ մասնավոր քոլեջի կենսաբանության ուսուցչուհի
1998 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռեկտորատի գործավար
2003 - 2007 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն
2006 - 2013 թթ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն
Մանկավարժության ներածություն
Համեմատական մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժության տեսություն
Հրթության կառավարում
Հայաստանի և այլ երկրների կրթության համակարգերի կառավարման համեմատություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կրթության զարգացում՚» ՀԿ-ի անդամ

mavetisyan@ysu.am
(+374 10) 55-46-01

Մերի Բաբկենի Ավետիսյան

Ասիստենտ | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Аветисян М. Б.

Сравнительный анализ управления системами высшего образования Германии и Испании | Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 5, стр. 3-7 |

Аветисян М. Б.

Сравнительный анализ управления систем образования РА и Испании | Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 11-19 |

Մերի Ավետիսյան

Особенности управления системы высшего образования Германии | Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 25-28 էջ, Հայաստան |

Մ. Բ. Ավետիսյան

Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման մարմինների առանձնահատկությունները | «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Զանգակ-97, 42-46 էջ, Երևան, 2015թ.

Մ. Բ. Ավետիսյան

Особенности управления системы высшего образования Франции | Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ՀՀ ԿԳՆ և «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության համատեղ գիտաժողովի հոդվածների հավաքածու, Մաս I, 72-78 էջ, Երևան, 2013թ.
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը