Մելս Արտավազդի Սահակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ մեխ.-մաթ. Ֆակուլտետ, մատեմատիկոս
1964 - 1967 թթ. Մոսկվայի պետհամալսարան, մաթեմատիկայի բաժանմունք, «Ընդհանուր կառավարմ» ամբիոնի ասպիրանտ
1971 թ-ի ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկ., Մոսկվայի պետհամալսարան, թեկնածուական թեզ` «Ընդհատ կառավարմամբ կտոր առ կտոր մարկովյան պրոցեսսների մոդելավորում»

Աշխատանքային փորձ
2003 թ-ից մինչ այժմ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, պրոֆեսոր
1995 - 2003 թթ. «Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ
1990 - 1995 թթ. ՀՀ Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, տնտեսության զարգացման ենթահանձնաժողովի նախագահ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ, «Տնտեսագիտական կիբերնետիկա» ամբիոն, դոցենտ
1979 - 1989 թթ․ ՀԽՍՀ Պետական Էկոնոմիկայի և արդյունաբերության պլալանավորման ԳՀ ինստիտուտի «Հատուկ հետազոտությունների» բաժնի գիտական ղեկավար (համատեղություն)
1975 - 1984 թթ. «ԵԺՏԻ», «Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում», դոցենտ
1972 - 1975 թթ. ՀՀ ԳԱԱ ՀՎ , ընդհանուր կառավարման բաժնի վարիչ
1967 - 1972 թթ. ՄՊՀ, «Ընդհանուր կառավարման» ամբիոնի գիտ. աշխատող
1962 - 1964 թթ. ԵՊՀ, «Մաթեմատիկական անալիզ» ամբիոնի, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաֆների տեություն և կիրառություններ Մոսկվայի պետական համալսարան
Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտությունում ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական եղանակներ ԵԺՏԻ, ԵՊՀ
Գործույթների հետազոտում՝ որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ տնտեսագիտությունում ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Մասնագիտական արդիական հիմնախնդիրներ ԵՊՀ (Մագիստրատուրա)
Քանակական եղանակները գործարարության և կառավարման համար «ՀՈՒՄԿ» կրթական հիմնադրամ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
1996 - 1997 թթ. Եվրասիա հիմնադրան, USAD
1998 - 2001 թթ. Եվրասիա հիմնադրամ, USAD

Թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանած ասպիրանտներ`
Մեհրաբի Կելենջերիդզե (1985), Կարապետյան Կարեն (1989), Ստուպակավ Յուրիհ (1992), Ղազարյան Արթուր (2002), Սիմոնյան Թամարա (2003), Թադևոսյան Հենրիկ (2014)

Պարգևատրումներ
2009 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր,
2014 թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի պատվոգիր

Անդամություն
«Գործարարների և գիտնականների միություն»,ՀԿ, մախահահ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Երկրների փորձառություն
Ռուսաստան, Լեհաստան, Սիրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Ավստրալիա, Գերմանիա,ԱՄՆ

(+374 10) 54- 43-74 (ներքին 76-61)

Մելս Արտավազդի Սահակյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Սահակյան Մ. Ա.

Քանակական եղանակները գործարարության և կառավարման համար | Ուսումնականձեռնարկ բուհերի ուսանողներիհամար, (24 տ.մ) Առաջին հրատարակչություն, «ՀՈւՄԿ» Կրթական Հիմնադրամհրատ., Երևան, 2002թ

Սահակյան Մ. Ա.

Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի պլանավորման մոդելներ | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում Հոդվածների ժողովածու 2002

Սահակյան Մ., Բեկնազարյան Ն., Հակոբյան Հ., Քերոբյան Խ.

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ.Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում, Մաս 2. | Ոսումնականձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, «Գիտություն» հրատ. (25 տ.մ), Երևան, 2001թ.

Մելս Սահակյան

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ.Գործույթների հետազոտումը տնտեսության կառավարման խնդիրներում, Մաս 3. Խնդիրներ և վարժություններ | Խնդրագիրք բուհերի ուսանողներիհամար , (9 տ.մ.), «Գիտություն» հրատ. Երևան, 2001թ
 

Հոդված/Article

Mels Sahakyan, Gayane Tumanyan

An approach to planning an advertising campaign | 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 310-318 |

Mels Sahakyan, Shogher Ghazaryan

Tourism modeling: a new approach to tourism | 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 160-170 |

Սահակյան Մ., Թումանյան Գ.

Գովազդային տեսահոլովակների բաշխումը ըստ հեռուստաալիքների | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 443-449 |

Սահակյան Մ., Թումանյան Գ.

Գովազդարշավի պլանավորում և արդյունավետության գնահատում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 450-458 |

Մ.Սահակյան, Գ.Ղուկասյան

Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հարաբերական արդյունավետության գնահատում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, 7 (145), հուլիս, 2012, էջ 30-32 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Mels Sahakyan, Shogher Ghazaryan

Tourism modeling: a new approach to tourism | 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 21 |

Mels Sahakyan, Gayane Tumanyan

An approach to planning an advertising campaign | 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”. 2016, p. 42 |